Avukat Hakları Grubu Ankara (AHG-A) Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliğe ve Şiddete Karşı Politika belgesi yayınladı. Belgede, Ankara Barosu'na yönelik tavsiye niteliğinde olan maddelerde "Baroda bütün alanlarda cinsiyet ayrımcılığını dışlayan, cinsiyetler arasında eşitliğin ve dengenin geçerli olmasını gözetecek etkin politikalar geliştirir ve uygular" ifadesi yer aldı.

Avukat Hakları Grubu Ankara (AHG-A) Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliğe ve Şiddete Karşı Politika belgesi yayınladı. Belgede, Ankara Barosu'na yönelik tavsiye niteliğinde olan maddelerde "Baroda bütün alanlarda cinsiyet ayrımcılığını dışlayan, cinsiyetler arasında eşitliğin ve dengenin geçerli olmasını gözetecek etkin politikalar geliştirir ve uygular" ifadesi yer aldı.

BELGE TÜM KADIN VE LGBTİQ+'LARI KAPSIYOR

Ankara- Avukat Hakları Grubu Ankara (AHG-A) Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kurulu tarafından, Ankara Barosu bünyesindeki tüm kadın ve LGBTİQ+ bireyleri kapsayan Toplumsal Cinsiyet Temelli Eşitsizliğe ve Şiddete Karşı Politika belgesi oluşturuldu.

BELGEDE YER ALAN İLKE VE STRATEJİLERİ SEÇİM SONRASI HIZLA UYGULAMA PLANI

İstanbul Sözleşmesi’ni zayıflatmaya yönelik politikaların tartışmaya açıldığı bu günlerde oluşturulan belgede yer alan ilke ve stratejilerin Ankara Barosu’na kayıtlı tüm avukat ve stajyer avukatlar ve tüm baro personeli için tavsiye niteliğinde olduğu bildirildi. Ankara Barosu seçimleri için çalışmalarını hızlandıran AHG-A tarafından oluşturulan bu belgede yer alan ilke ve stratejilerin, seçim sonrası hızlı bir şekilde uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.

"BÜTÜN ALANLARDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI DIŞLANIR"

Politik Yol'un AHG-A oluşturduğu belgeden aktardığına göre, temel 7 ilke ve 3 strateji belirledi. Temel ilkelerden birisi olarak sıralanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İlkesi’nde şu ifadelere yer verildi: “Ankara Barosu; Baroda görev yapan personel ve Ankara Barosu bünyesinde bulunan tüm avukatlar için eşit fırsatların yaratılması; bütün alanlarda cinsiyet ayrımcılığını dışlayan, cinsiyetler arasında eşitliğin ve dengenin geçerli olmasını gözetecek etkin politikalar geliştirir ve uygular. Ayrıca; Baro, her türlü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine ilişkin farkındalık geliştirici politikalar geliştirir ve uygular.”

SADECE ŞİDDETLE DEĞİL ŞİDDETE YOL AÇAN ETKENLERLE DE MÜCADELE

Oluşturulan belgede ayrıca son yıllarda artan erkek şiddeti ve her türlü şiddete ilişkin Şiddet Bilinci İlkesi de yer aldı. Belgede bu ilke kapsamında, “Baro; her türlü şiddetin varlığını ayırt etmek, şiddete ilişkin farkındalık ve duyarlılık geliştirmek ve bununla mücadele etmek için gerekli olan bilincin yaygınlaşması için çalışmalar yürütür. Bu bağlamda şiddetin etki ve sonuçlarının her zaman somut olarak görülmediği, zamanla görülebileceği gibi hiçbir zaman görünür olmayabileceği de göz önünde bulundurulur ve her halde şiddete yol açan etkenlerle mücadele edilmesini sağlar.”

KADIN AVUKATLARA YÖNELİK CİNSEL SALDIRININ ÖNLENMESİ İÇİN DENETİM-İZLEME KURULU

AHG-A oluşturduğu belgede bunların yanı sıra Ayrımcılık Yasağı İlkesi, İnsan Onuruna Saygı İlkesi, Kapsayıcılık İlkesi, Özen Gösterme İlkesi ve Güven İlkesi’ne yer verdi. AHG-A tarafından belirlenen stratejilerde, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğe ve şiddete karşı kapsamlı bir mücadele için çözüm önerileri sunuldu. Üç temel başlık altında belirlenen stratejilerde, Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Şiddet ile Mücadelede Farkındalığın Artırılması yönelik geliştirilen, “kadın avukatlara yönelik cinsel saldırının önlenmesi için denetim-izleme kurulu kurulması”, “kalıplaşmış bazı cinsiyetçi/ayrımcı ifadelerin terk edilmesi ve meslekte “yeni bir dil” anlayışının yaratılması için ayrıca çalışmalar düzenlenmesi”, “Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları merkezi/kurulu oluşturulması ve bu merkezin/kurulun gerektiğinde diğer merkez/kurullar ile kolektif bir çalışma geliştirmesi” gibi öneriler dikkat çekti.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ İÇİN TAAHHÜT VERİLDİ

AHG-A oluşturduğu belgede ayrıca, istihdamda ve karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hizmet anlayışı başlıklarında belirlediği stratejilere yer verdi. AHG-A tarafından oluşturulan belgenin sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı: “Ankara Barosu; yukarıda belirtilen hedefler, kapsamlar, ilkeler ve stratejiler ışığında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın, her türlü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden kaynaklı ayrımcılığın, her türlü şiddetin, cinsel taciz ve saldırının engellenmesi ve ortadan kalkması için çeşitli uygulamaları hayata geçireceğini ve gerekli önlemleri alacağını taahhüt eder. Yine bu konularda Baro; bünyesinde bulunan personel ve avukatlar için farkındalık geliştirmeyi, toplumsal cinsiyete duyarlı planlamalar yapmayı, stratejiler geliştirmeyi ve konuyla ilgili bütçe ayırmayı da taahhüt eder.”