Tıp Bayramı’nda 2 günlük iş bırakarak greve giden Urfa'daki doktorların çalıştıkları ASM'lerin sınıfı düşürüldü. 

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla 14 Mart Tıp Bayramı’nda doktorlar, özlük, ekonomik ve sosyal haklarının düzeltilmesi talebiyle 2 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Urfa’da sağlık emekçilerinin yüzde 90’ı greve katılarak iş bırakmıştı. Eylemden 3 ay sonra greve katılan sağlık çalışanları hakkında soruşturma açıldı. Urfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şu ana kadar 15’ten fazla sağlık çalışanına tebliğ edilen evraklarda “Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmede; …. No’lu aile hekimliği birimlerinin personel çalıştırma kriterlerini yerine getirmediği tespit edildiği. 14.03.2022 tarihinden itibaren ‘A’ grubundan ‘E’ grubuna düşürülmesi uygun görülmüştür” denildi. 

Urfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer, söz konusu sınıf düşürme cezasının hekimlerde maddi kayba neden olacağını belirterek, “Hem puan düşürmeleri uygulanacak. Bu konuda soruşturmalar açılmış. Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan ek personeller bu yüzden işsiz kalabilir. Şu ana kadar 15 arkadaşımıza bu karar tebliğ edildi” dedi. 

‘SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ’

İş bırakmanın memurlar için anayasal bir hak olduğunun altını çizen Ezer, “Bir ceza verilemez. Bu konuda sendikaların ve TTB’nin aldığı iş bırakma kararı vardır. 10 acil talebimize bu grevde dikkat çekilmiştir. Tutanak tutulsa bile bu yönde bir sınıf düşürme uygulanması usulsüzdür. Bugüne kadar bu konuda başka davalar açıldı ve hepsi de geri dönmüştür. Hekimleri ve sağlık çalışanlarının hak arama çalışmalarını yıldırma amacı ile yapılan bu baskı ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Susmuyoruz, korkmuyoruz” ifadelerini kullandı. 

EYLEM DÜZENLENECEK

Fetihtepe kentsel dönüşümü yargıya taşındı: Belediyeden itiraflar Fetihtepe kentsel dönüşümü yargıya taşındı: Belediyeden itiraflar

Sınıf düşürme kararının ilk olduğunu vurgulayan Ezel, devamında şunları söyledi: “Daha önce puan düşürme cezaları uygulandı. Hekimler hakkında soruşturmalar açıldı. Ancak ilk defa Urfa’da sınıf düşürme cezası uygulandı. Pazartesi günü İl Sağlık Müdürlüğü önünde bütün demokratik kitle örgütleri ile birlikte saat 12.30’da basın açıklaması yapacağız.”  

Sağlık örgütleri karara tepki olarak sanal medya hesaplarından #pilotilsanlıurfa hashtag ile kampanya başlattı.