Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv satışında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasına açıklık getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ikinci el otomotiv satışında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasına ilişkin tek istisnayı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturuyor.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv satışına ilişkin açıklama yaptı. İkinci el otomotivlerle ilgili ticaret yapanlar adına 16 Ağustos'tan önce tescil edilen otomobil ve arazi araçlarının 15 Eylül'e kadar satılabilmesi, pazarlanabilmesine imkân sağlandığı belirtilen açıklama şöyle:

“ŞARTLARA UYMAYANLAR 1 TEMMUZ 2023'E KADAR SATILMAYACAK: Ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023'e kadar pazarlama ve satışta olmayacak.

UYGULAMANIN TEK İSTİSNASI VAR: 6 ay ve 6 bin kilometre' kuralının tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022 tarihinden önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022 tarihine kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturuyor.

TESPİT EDİLEN AYKIRILIKLAR HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK: Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren Ticaret Bakanlığı’nca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar hakkında idari para cezası uygulanacak.

KİLOMETRE BİLGİSİNİN VERİLMESİ ZORUNLU: Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığı'nca idari para cezası kesilecek. Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü olacak.

İKİNCİ EL MOTORLİ KARA TAŞITI SATIŞ VERİLERİ GÜNLÜK OLARAK BAKANLIĞA AKTARILACAK: Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılıyor. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebiliyor ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale geliyor. 15 Eylül 2022’den itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlık ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti mümkün hale gelecek.

İLAN SİTELERİ ARACILIĞIYLA YAPILAN PAZARLAMA FAALİYETLERİ DENETLENECEK: İlan siteleri aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetleri denetlenecek. Ticaret Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak. 15 Eylül 2022 tarihinden sonraki pazarlama faaliyetleri saha denetimleriyle tespit edilecek." 

Benzine ve motorine zam geliyor Benzine ve motorine zam geliyor