Türkiye Barolar Birliği ile 81 ilin baroları ortak açıklama yayınlayarak “Mesleğimiz tehdit altında 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Kutla(ya)mıyoruz!” dedi.

Türkiye Barolar Birliği ile 81 ilin baroları mesleklerinin tehdit altında olduğunu belirterek dikkatleri yargı bağımsızlığı, avukatlara yönelik şiddet, Çoklu Baro gibi sorunlara dikkat çekti. Barolar “Mesleğimiz Tehdit Altında! 5 Nisan Avukatlar Günü’nü Kutla(ya)mıyoruz! Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız” dediler.

Gözden kaçırmayın

AKP'li Başkan duyurdu: İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı AKP'li Başkan duyurdu: İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Avukatlık mesleğinin itibarının kimseye teslim edilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"YARGIYA GÜVEN VE HUKUKA İNANÇ ZAYIFLADI"

“Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaması; yargıya güven ve hukuka inancı azaltırken, avukatlık mesleğinin itibarını zayıflattı. Yargı Bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunacağız. Avukatlık mesleğinin itibarını kimseye teslim etmeyeceğiz.

"AVUKATA YÖNELİK ŞİDDETİ NE OLURSA OLSUN DURDURACAĞIZ"

Avukata yönelik şiddet mesleğimizi icra ettiğimiz mekanların sınırlarını aşarak, meslek grubumuzu hedef haline getiren ve can alan, ülke çapına yayılmış bir şiddet türü haline geldi.  Avukata yönelik şiddeti ne olursa olsun durduracağız. Meslektaşlarımızı ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet karşısında yalnız bırakmayacağız.

"AVUKATLIK ÜCRETLERİ İNSAN ONURUNA YARAŞIR DEĞİL"

Avukatlık ücretleri insan onuruna yaraşır şekilde, avukatın sarf ettiği emeği ve üstlendiği sorumluluğu karşılamıyor. Ücret tarifelerinde olması gereken artışları; ödemelerin zamanında yapılmasını sağlayacağız.

"BAROLARI KAMU AVUKATLARININ MESLEK ÖRGÜTÜ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Kamu avukatları ek gösterge, mobbing ve mesleki bağımsızlıklarının korunması sorunu hala çözülemedi. Baroları kamu avukatlarının meslek örgütü haline getirecek, sorunlarını çözeceğiz.

"MESLEKİ NİTELİKSİZLEŞTİRMENİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Hukuk Fakültesi kontenjan ve sayılarının ihtiyaç durumu gözetilmeden ve barolara danışılmadan artırılması, avukatlık mesleğinde nitelik kaybına sebep oluyor. Üniversite giriş sınavında hukuk fakültesi barajının yükseltilmesini sağlayarak meslekteki niteliksizleşmenin önüne geçeceğiz.

"AVUKATLAR EŞİT KOŞULLARA SAHİP DEĞİL"

Bağlı çalışan avukatların ücret ve özlük hakları kanuni bir statüye; Stajyer Avukatlar eşit nitelikteki diğer hukuk mesleklerinin stajyerleri ile eşit koşullara sahip değil. Bağlı çalışan avukatların emek mücadelesini sahipleneceğiz. Stajyer Avukatların önündeki kamuni engellerin kaldırılmasını sağlayacağız.

"ADALETE ERİŞİM ÖNÜNDE ENGELLER BULUNUYOR"

Adalete erişim önünde avukatlar ve yurttaşlar için ekonomiye, mekana ve zamana dayalı engeller bulunuyor. Adalete erişimin önündeki engelleri kaldırmak için yetkili makamlarla kurulacak kesintisiz işbirliğimle çözümleri birlikte hayata geçireceğiz.

"MESLEK ÖRGÜTLERİMİZ BÖLÜNDÜ"

Çoklu Baro Kanunu ile meslek örgütlerimiz bölündü. Barolarımızı birleştireceğiz.