7 milyona yakın çalışan asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına bugün itibarıyla başlayacak. Bu ay belli olacak asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek.

Hürriyet'in haberine göre asgari ücretin artacak olmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklikler yaşanacak. Bunların başında işsizlik maaşı, askerlik ve doğum borçlanması, genel sağlık sigortası primleri, 65 yaş üstü aylıkları, engelli aylığı, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretleri ve Bireysel Emeklilik kesintilerinde farklılıklar oluştu.

İŞSİZLİK MAAŞI DEĞİŞECEK
Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar Işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücretin yüzde 30 olması halinde en düşük işsizlik maaşı 2563 lira, en yüksek de 6628 lira olarak ödenecek. Yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2759 lira, en yüksek de 7137 lira olacak. Yüzde 50 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 2957 lira, en yüksek de 7647 lira olacak.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI
Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar artacak. Mevcut durumda en düşük prim 69 lira, en yüksek prim de 517 lira. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en düşük prim 89,7 lira, yüzde 40 artması durumunda 96,6 lira, yüzde 50 artması durumunda 103,5 lira olacak. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda en yüksek prim 672 lira, yüzde 40 artması durumunda 723,8 lira, yüzde 50 artması durumunda 775,5 liraya yükselecek.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar artış yaşayacak. Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 215 lira olarak belirlemişti. Buna göre asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse en GSS 279,5 liraya, yüzde 40 zam gelirse 301 liraya, yüzde 50 zam gelirse 322,5 liraya yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI
65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 65 yaş aylığı 2189 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2357 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2526 liraya yükselmesi bekleniyor.

ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse Engelli Aylığı 1461 lira yüzde 40 zam gelirse 1573 lira, yüzde 50 zam gelirse 1686 liraya yükselecek. Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse engelli aylığı 2193 liraya, yüzde 40 zam gelirse 2361 liraya, yüzde 50 zam gelirse 2530 liraya yükselecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse en düşük isteğe bağlı prim 2705 lira, yüzde 40 zam gelirse 2913 lira, yüzde 50 zam gelirse 3121 lira olacak. En yüksek prim ise yüzde 30 zam gelirse 20294 lira, yüzde 40 zam gelirse 21855 lira, yüzde 50 zam gelirse 23416 liraya çıkacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ
Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI TAVANI YÜKSELECEK
Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 6471 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 64 bin 700 lira oldu. (Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.) Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 8412 liraya, yüzde 40 zam gelmesi durumunda 9059 liraya, yüzde 50 zam gelmesi durumunda 9706 liraya yükselmesi bekleniyor.

RAPOR ÜCRETLERİ DE ARTACAK
Asgari ücretliler 2022 yılı için ayakta tedavide günlük 144.5 lira, yatarak tedavide de 108.42 lira günlük rapor parası alıyordu. Asgari ücrete gelecek olan zamla bu rakamlar da güncellenecek. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi durumunda ayakta tedavide günlük 187,8 lira, yüzde 40 zam gelmesi durumunda 202,3 lira, yüzde 50 zam gelmesi durumunda da 216,7 liraya çıkması bekleniyor. Yatarak tedavide ise yüzde 30 zam gelmesi durumunda 140,9 liraya, yüzde 40 zam gelmesi durumunda 151,7 liraya, yüzde 50 zam gelmesi durumunda 162,6 liraya yükselmesi bekleniyor.

STAJYER MAAŞLARINDA DA ARTIŞ OLACAK
Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Asgari ücretin yüzde 30 artması durumunda staj ücreti 2145 liraya, yüzde 40 artması durumunda 2310 liraya, yüzde 50 artması durumunda 2475 liraya yükselecek