Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES ) Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz geçtiğimiz pazartesi günü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yemek boykotu esnasında Diyarbakır SES üyelerine yönelik yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Şube binasında basın toplantısı düzenleyen Şükran İçöz şunları ifade etti.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun zamandır yemekler konusunda çalışanların şikayetleri hakkında bir çalışma yapılması yönünde sendikamızdan talepleri bulunmaktadır.

"FİRMALAR VE ÇALIŞANLAR BİLİNÇLİ OLARAK KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR"

Diyarbakır Şubemizin Hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerde yemeklerle ilgili sorunlar bildirilmiş ancak gelinen noktada sorunların giderilmesi yerine günden güne daha da bozulmaya doğru gitmiştir. Bildirilen ve yine gözlemler neticesinde tespit edilen sorunlar yemeklerin kalitesi, çeşitliliği, yeterli miktarda olmaması, hijyen ve yemeklerde istenmeyen objelerin bulunması, başka ülkelerde kullanımı bile yasak olan Pet tabak, plastik çatal kaşıkların   ısrarla kullanılmaya devam edilmesi, küçültülen yemekhanede mevcut masalarda kullanım sirkülasyonunu fazla olması, her kullanımdan sonra masalar temizlenmeden tekrar kullanılması başlıca sorunlardır. Gerek sağlık çalışanları gerekse de hasta ve refakatçileri açısından yemek sorunu sağlığı tehdit etme boyutundadır. Tüm bu sorunların muhatabı idarelerdir. Ancak idareler sorunu çözeceği yerde firmalar ve çalışanları bilinçli olarak karşı karşıya getirmektedir.

"BOYUN EĞMEDİK BUNDAN SONRADA EĞMEYECEĞİZ"

Son olarak pazartesi günü  yemek boykotu yapmak isteyen sağlık emekçileri üzerine silah sıkılmış, arkadaşlarımız sadece şans eseri hayatta kalabilmişlerdir. Bu olayı azmettirenleri de biliyor, tanıyoruz. Ne bunlara ne de tetikçi mafyalarına boyun eğmedik bundan sonra da eğecek değiliz.

İdareciler kendi sorumluluklarında olan hizmet ve görevleri, başkalarını aracı yaparak yerine getirme tavrından vazgeçmelidir. Hak arama ve meşru mücadele yürüten demokratik yapıların bu çalışmalarını engelleme fiili suçtur. SES halkın ve emekçilerin sendikasıdır. Bilinmelidir ki sağlık çalışanları yalnız değildir. Bizler bu Antalya Şube  olarak şiddetin karşısında olduğumuzu, şiddete uğrayan Diyarbakır SES üyelerinin yanında olduğumuzu ve emekçilerin hak arama mücadelesinin meşru olduğunu ifade ediyoruz. Buradan ilgililere görev ve sorumluluklarını tekrar hatırlatıyoruz.

Sağlıklı ve nitelikli yemeğin tüm sağlık çalışanlarının ve hastaların hakkı olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Bu nedenle tüm sağlık kuruluşlarındaki yemek hizmetinin kamu eliyle yapılmasını talep ediyoruz.