Yıllardır yapımı gündemde olan tartışmalı proje Kanal İstanbul'un Karadeniz'e çıkış noktasında bulunan Arnavutköy Karaburun ve Yeniköy mahallerinin imar planları, proje nedeniyle Arnavutköy Belediyesi tarafından revize edildi.

Yeni planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak itirazlar için askıya çıkarıldı.

HAVALİMANI VE KANAL NEDENİYLE PLANLAR YETERSİZ KALDI

Plan açıklama raporunda mahalleye ilişkin 1990'lı yıllarda yapılan planların, bölgeye yapılan İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi sonucunda yetersiz kaldığı ve talebi karşılayamadığı belirtildi.

Bölgenin bir kısmında yapılaşma bulunmasına rağmen imar planı bulunmadığı kaydedildi.

Bölgenin bir kısmının “Afete Maruz Bölge” ilan edildiği ve bu alanın bir kısmının mevcut imar planında yapılaşmaya açık durumda olduğu ifade edildi.

YENİŞEHİR'E UYGUN OLARAK YENİDEN PLANLANDI

Bölgenin bir bölümünün de Kanal İstanbul'un çevresine kurulacak Yenişehir için hazırlanan 1. Etap planlarının geçerli olduğu kaydedildi.

Mevcut planların “Yenişehir Rezerv Yapı Alanı” imar planlarına uygun olarak, meydana gelen yeni gelişmeler ışığında ve sorunları ortadan kaldıracak bir şekilde yeniden planlanması gerekliliğinin ortaya çıktığı belirtildi.

378 BİN METREKARE KONUT İNŞAATI

Bu gerekçelerle toplam 2 milyon 873 bin 424 metrekarelik alan yeniden planlandı. 1 milyon 258 bin 572 metrekarelik kısım konut için ayrıldı.

Belirlenen emsale göre bu alanda 378 bin 223 metrekarelik konut inşaatı yapılacak. Binaların yüksekliği en fazla 3 kat.

Bu alanda deniz turizminin gelişmiş olması nedeniyle bölge halkının yıllarca ikinci konut olarak kullandığı evler bulunuyor.

AVM, REZİDANS, OTEL

Ticaret, konut ve turizm tesisleri için 265 bin 456 metrekare ayrıldı. Bu alanda emsal en yüksek 0.60, yükseklik en fazla 3 kat oldu.

Ticaret alanlarında AVM, rezidans, konaklama tesisi, çok katlı mağazalar yapılabiliyor. 12 bin 158 metrekarelik askeri alan da planlandı. Günübirlik tesis için 115 bin 224 metrekare ayrıldı.

ORMANLAR VE KUMSAL KORUNACAK

Alandaki 76 bin metrekarelik orman, 13 bin 716 metrekarelik mera, 9 bin metrekarelik tarımsal alan, 33 bin 876 metrekarelik kumsal olduğu gibi korunacak.

Eğitim tesisleri için 52 bin metrekare, sağlık tesisleri için 12 bin metrekare, sosyal kültürel tesis ve spor tesisi için 43 bin metrekare, cami için 16 bin metrekare ayrıldı.

Açık ve yeşil alanlar için 357 bin metrekare ayrılırken 98 bin 947 metrekarelik alan heyelan riski nedeniyle afete maruz bölge yani yapı yasaklı olan olarak planlandı.

40 bin metrekare balıkçı barınağına, 473 bin metrekare de yollara ayrıldı. Bölge için yaklaşık 10 bin kişilik yeni nüfus öngörülüyor.

İMAR HAKKI TRANSFERİ YAPILACAK

Planlama alanı içerisinde tamamı “imar hakkı aktarım alanı sınırı” içerisinde veya sahil şeridinde yer alan park alanı ve millet bahçesi fonksiyonlarının en az birinde kalan veya sahil şeridinin geçtiği adalarda yer alan günübirlik tesis alanlarında kalan parseller ile yapılaşması mümkün olamayan parseller; kamuya bedelsiz devir edilmesi koşuluyla emsal 0.30 değeri üzerinden havza dışı alanlarda yer alan konut-ticaret- turizm alanına imar hakkı transferini gerçekleştirebilecek.

Plan genelinde toplam 332 bin metrekare büyüklüğünde taşımaya uygun inşaat alanı bulunuyor.

HAVALİMANI SINIRINDA

Planlama alanı İstanbul Havalimanı'nın 34L pistinin 2 NM-6 NM güneyi boyunca uzanıyor ve neredeyse tamamı İstanbul Havalimanı Mânia Planı içerisinde kalıyor. Bun nedenle yapı yükseklikleri düşük tutuldu.

Planlama alanı aynı zamanda İSKİ İçmesuyu Havzaları yönetmeliğine göre Uzun Mesafeli Koruma Alanında ve Orta Mesafeli Koruma Alanında kalıyor.