Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu Fındıklıda Hayati Aykut Parkında bulunan tuvalete gelen yıkım kararıyla ilgili Fındıklıda basın açıklaması yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse yurttaşla egzersiz yaptı Safranbolu Belediye Başkanı Köse yurttaşla egzersiz yaptı

Rize Fındıklı ilçesinde bulunan Aykut Parkında bulunan tuvalete gelen yıkım kararına tepki gösterek basın açıklamasında bulundu.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu:

HABER: Uğur İSTANBULLU

Bir belediye düşünün; bir gün 150 yıllık mezarlık ve köy yolu için, bir gün yeri işgale uğramış binası için, bir gün kamuya giden yol için, bir gün yaptığı festival için ve inanır mısınız bir gün yaptığı tuvalet için bile mücadele etmek zorunda bırakılsın ve engellensin. Halkı için halkıyla birlikte gece gündüz hizmet üretmeye çalışan bir kurumuna neden bu kadar düşmanca yaklaşılır ve engeller çıkarılır anlayamıyoruz? Büyük üstad Nazım Hikmet demiş ya dizelerinde; “Sana düşman, bana düşman… Vatan ki bu insanların evidir, Sevgilim onlar vatana düşman…”

Bu açıklamayı yapmaktan utanıyoruz artık. Bizler halkın olanı halka vermeye karar verenleriz. Bu nedenle öncelikle kimseyi ayırmadan hizmet ediyor ve bu kadar baskıya karşı da üretmeye de devam edeceğiz.

Yaşadıklarımız gerçek değil diye düşünmek istiyoruz. Hayal görüyor olmak isterdik. Ama ne yazık ki gerçek. Bu da bizi utandırıyor. Çünkü biz ülkesini ve ilçesini; insanı ile doğası ile seven, halkını ayırmadan hizmet üreten, ötekileştirmeden çalışan bir anlayışın temsilcisiyiz, kurucu felsefenin ikinci yüzyıla taşınmasını örenleriz.

Ancak CHP’nin seçim kazanmasından ve üretmesinden, halkımızla birlikte yönetmemizden, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakma çabamızdan, MECİ ile halkımızın katılımıyla hizmet üretmemizden, kimsenin dinine, diline, ırkına tercihlerine bakmadan ayrıştırmadan ilçemizi düşünerek hizmet vermemizden, şeffaf katılımcı bir anlayışla çalışmamızdan, ihale yapmayarak tüm çalışmalarımızı çok sınırlı olanaksız koşullarda yürütmemizden, kentte barış ve huzur içerisinde yaşamamızdan rahatsız olanlar var. Çünkü onlar ihalecileri sever, rantı sever, saraylarda saltanat sürmeyi sever, yatırım yapmayı değil özelleştirmeleri sever, demokrasi değil tek adam rejimini sever.

“YIKIM SÜRECİ”

2019 yılında yerel seçimlerde Mart’ın sonu bahar diyerek yola çıktık ve o gün ilçemize gelen bahar sürdürülebilir bir şekilde hizmet üretilerek devam etmekte. Kışı bahara çevirdiğimizde ilçe merkezinde yer alan ve AKP İktidarı döneminde bir çivi bile çakılmayan ve pislik içerisinde kimsenin kullanmadığı WC’yi modern erişilebilir bir şekilde yapmayı ilk işlerimizin arasına aldık. Pislik içerisinde olan bir WC’nin ilçemize yakışmadığını düşünerek hemen bu WC’yi engellilerin de erişebileceği şekilde meci ile inşa ettik ve evimizin hijyeniğinde hizmet vermeye başladık. Ancak ‘’sen misin bu kadar kaliteli ve erişilebilir WC hizmeti veren!’’ diyerek derhal cezalandırılmamız gerekiyordu.

Ancak bu tuvaletin mahkeme tarafından verilen yıkım kararı kaymakamlık tarafından bize ulaştırıldığında ve gereğini yapmamızı istenen yazı bize ulaştığında ‘bu kadar mı!’’ diyecek bir şok geçirdik. Bunun yerimizi işgal edenlerin misillemesi olarak hayata geçirildiğini düşünmekten kendimizi alıkoyamadık.

Çalışmalarımız hadi AKP yönetimine ters düşüyordur anlarız çünkü onlar ne halka ne de hakka hizmet edilmesini sevmezler. Bir avuç çıkar guruplarını severler. Ancak kullanım ve tasarruf hakkı belediyelerde ola bir alanda görevimiz olan bir işi yapmaktan menedilme anlayışına gelen bu kararı kamu eliyle hayata geçirilmesi bizi düşündürmüştür. Belediyeler kamu değil midir veya kamusal hizmet üretmiyorlar mı? Yoksa sadece AKP belediyeleri için midir bu kamu tanımı?

Bize ulaşan yazıda derhal yıkım kararı hayata geçirilmeli ve sonucundan kaymakamlık haberdar edilmesi istenmektedir. Buyursunlar yıksınlar! Bizim teknik ekipmanlarımız yetmiyor, gelin kamusal gücünüzü kullanarak yıkın alanda yer alan WC ve taksi durağını. Bu halk nereye gitsin tuvaleti yıkınca? Bunu da düşünmüştür sayın yetkililer…

“YIKIM KARARI NASIL ALINDI”

Karadeniz sahil yolu yapılırken aynı alanda bir umumi WC mevcuttu. Kadastro çalışmaları sırasında Belediyemiz ve Milli Emlak arasında arazini sahipliği konusunda dava söz konusu oldu. Dönemin AKP belediyesinin avukatı da AKP İlçe Başkanı Av Serkan Ellialtı’dır. 2016 yılında dava kaybedilip ve istinafa götürülmeyen dava kesinleşti. Bizim bu davadan hiç haberimiz yok. AKP ilçe başkanlığı görevini de yapan belediyenin avukatı olan Ellialtı Mayıs 2019 tarihinde belediye avukatlığından istifa etti. Ancak tebligatlar 2020 yılında yine bugün AKP il yönetiminde olan Ellialtı’ya gitti. Kendisi mahkemeye avukatlığı bıraktığını bildirdi (Bu karar Ellialtı’ya ulaştığında etik olarak ya istinafa götürmeyi veya bize bilgi vermesi gerekirken) ancak bize herhangi bir bilgi vermedi. Çünkü 2019 yerel seçimleri kaybetmenin hazımsızlığı vardı. Çünkü CHP’li bir belediye yönetimdedir ilçede, tüm engellemelere rağmen çalışmakta üretmektedir, bunun önüne engeller çıkarmak gerektiğini düşünmüştür veya kendisinin de yaşadığı ilçemizi düşman olarak görmektedir diye düşünmekten alı koyamıyoruz kendimizi. Yaptığımız güzelliklerin yıkılması gerek. Çünkü AKP iktidarında halka ve hakka hizmet diye bir şey yoktur, onların anlayışında bir avuç zümreye, ihalecilere, rantiyecilere hizmet vardır. Bunu 15 yıldır ilçede iktidar olan AKP döneminde yapılmayanlara bakarak görmek çok da zor değildir.

Bu karardan haberdar bile olmayan bizler kaymakamlığın 10 gün önce yıkım kararı belediyemize iletmesi ile haberdar olduk. Bu da çok manidardır. Bugüne kadar iki yıl bekletilen bu kararlar hemen hızlıca hayata geçirilmeye çalışılmasına da anlam veremedik.

Sayın yetkililer bizim bu binayı yıkacak ne gücümüz var ne de vicdanımız. Bizler burayı yıkacak güçte değiliz, devletimizin olanaklarını kullanarak gelin sizler yıkın. AKP ilçe başkanı belediyemizin çalışmalarını hazmedemediği açık bir şekilde görülmektedir. Çocuklar üzerinden dini siyasallaştıran bir anlayışın güzel hizmetleri de hazmetmesi mümkün değildir.

Gelelim dolgu alanlarında yapılacak işlere;

İlgili alan her ne kadar Milli Emlak bünyesine bırakılıp dolgu alanlarını tescil dışı alanlar olsa bile söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylı imar planlarına göre park alanında kalmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin Görev ve Sorumlulukları başlıklı 14. Maddesi doğrultusunda park alanları Belediyelerin yetki ve sorumluluğu altındadır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Yapılaşmada İdarenin Yükümlülükleri Başlıklı 26. Maddesinin 1. Fıkrası ve c bendinde " İdareler; tasarrufu altındaki yol, meydan, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için Topluma açık yerlerde ihtiyaçların karşılanması amacıyla; büfe, mescit, para çekme makinesi, telefon kulübesi, tuvalet, çeşme ve benzeri tesislerin kurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür"  hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler kapsamında söz konusu park alanında anılan yapı mevzuata uygundur.

Alan her ne kadar kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir alan olsa da dolgu amaçlı imar planı dikkate alınmadan karar verilmiş ve imar planları ile Belediyelere verilen haklar göz ardı edilmiştir.

Gelelim başka bir gerçekliğe;

Engelli hakları savunucularının ifadesiyle Samsun’dan- Sarp’a kadar sahil yolunda halka açık engelli bireyler ve bebekli ebeveynlerin de kullanabildiği erişilebilirlik standardına uygun tek tuvalet Fındıklı Belediyesi’nin yaptığı bu tuvalettir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10.maddesi, 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Engellilerin toplumsal hayata katılımını düzenleyen kanun gereği Erişilebilir çevre anayasal ve yasal haktır. Erişilebilir çevrede Erişilebilir Tuvaletlerin bulunması da kanunen zorunludur.

Kanunlara göre erişilebilir tuvalet yapmayan belediyelere ceza kesilir diyen bu hükümetin bir bakanlığı, Fındıklı Belediyesi tarafından hizmet veren erişilebilir tek tuvalete yıkım kararı veren de bu hükümetin başka bir bakanlığı…

Fındıklı Belediyesi’ne iş yaptırmamak için hükümetin bakanlıkları yarış halinde ve halk tüm bu yapılanları görüyor…

Evet bu gözü dönmüşlüğünüzle birlikte gidicisiniz ama size güle güle diyen bile kalmayacak bu gidişle. Bir yandan tüm bu engelleme ve saçmalıklarınızla mücadele etmek zorunda olsak da bir yandan da halkın olanı halka vermeye ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu iradeye, bu güce, bu inada sahibiz. Çünkü biz halkız…  Fındıklı’da meci Var.”