Merkez Bankası 2022 yılı ağustos ayına ilişkin reel kesim güven endeksini (RKGE) açıkladı. İmalat sanayinde faaliyet gösteren bin 754 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen verilere göre; 2022 yılı ağustos ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak 102,1 oldu. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde; gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış RKGE-MA bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 101,4 oldu.

SANAYİ DALINDAKİ GENEL GİDİŞAT KONUSUNDA İYİMSER ORANLAR YÜZDE 4,7'YE GERİLEDİ

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,7‘ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25,0’a gerilerken; aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 70,3‘e yükseldi.

ÜRETİM HACMİNDE ARTIŞ BİLDİRENLER AZALDI

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış bildirenler lehine döndü.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladı.

SİPARİŞ MİKTARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendi. İç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında ise artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladı. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir önceki aya göre zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ve son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görüldü.

ÜRETİCİ FİYAT FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLENTİSİ ARTTI

Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan artarak yüzde 87,7 oldu.  

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı veriler de mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksinin, ağustos ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 azaldığını ortaya koymuştu.