Radyoloji ve laboratuvar teknisyenleri gasp edilen özlük haklarını geri istiyor

Sağlık emek ve meslek örgütleri, radyoloji ve laboratuvar teknisyenlerinin kazanılmış haklarını tehdit eden, halk sağlığını riske atan kararlara karşı basın açıklaması yaptı ve taleplerini sıraladı.

EMEK DÜNYASI 16.07.2021 - 12:59 16.07.2021 - 13:26

HABER: FATOŞ ERDOĞAN

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, SES, İTO, Dev Sağlık-İş, "Sağlığımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz" sloganıyla İstanbul Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği başkanı Heybet Aslanoğlu tarafından okunan basın açıklamasında, "Hukuksuzluk en az radyasyon kadar öldürücüdür" denildi. Açıklamada, sağlıkçıların 1,5 yıldır pandemi ile mücadele ettiği hatırlatılarak, "Bu mücadelenin ön saflarında yer alan radyoloji teknisyenleri diğer tüm sağlık  mekçileri gibi bizler bir alkıştan daha fazlasını beklerken ekonomik ve sosyal haklarımızda, çalışma koşullarımızda iyileştirilme beklerken bütün bu özverili çalışmalar yok sayılarak kanunlarla düzenlenmiş haklarımızın elimizden alınmak istendiği hatta bazı haklarımızın alındığı bir süreci yaşıyoruz. Bizler özverili çalıştıkça hep hak kayıplarına, yöneticilerin şiddetine ve mobingine maruz kaldık" denildi.

TEKNİSYENLER NÖBETE ZORLANDI, BORÇLU ÇIKARILDI

Radyoloji ve laboratuvar teknisyenlerinin personel eksikliğinden dolayı fazla nöbet tutmaya zorlandığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi: "Bizler tüm özverimizle sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmasın diye az personel ile çalıştırıldık. Sağlık Bakanlığı Danıştay henüz kararını vermemişken hukuksuz bir şekilde 5 yıl boyunca tutulan bu nöbetlerin ücretlerini faizi ile birlikte geri istiyor. Arkadaşlarımıza 5 bin ile 35 bin arasında borçlar çıkarıldı. Bir ay içerinde ödeme yapılmadığı takdirde icra ve hacizlerle karşı karşıya kalacaklar. Bu hukuksuz olduğu gibi vicdanları yaralayan bir durumdur. "

MEVZUAT BİR GECE YARISI KALDIRILDI

Yapılan hukuksuzluğun bununla sınırlı olmadığı ifade edilen açıklamada, 25 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi. Meslek örgütlerine, derneklere ve sendikalara haber vermeden radyasyon alanında çalışan 60 bin civarında sağlık emekçisinin özlük haklarını düzenleyen bir mevzuatın yürürlükten kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, yerine de herhangi bir mevzuat konulmadığı belirtildi. 

SAĞLIKÇI ÇALIŞANLARININ HAKLARI GASPEDİLİYOR

'Sağlık Bakanlığı’nın neden sessiz kaldığını biliyoruz. Geçen hafta Ankara’da gerek TBMM’de gerekse Sağlık Bakanlığı’nda biz dizi görüşmeler yaptık" denilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir yönetmelik hazırlığı yaptığı ve bu yönetmelik ile 60 bin sağlık çalışanının kanunla düzenlenmiş hakları olan ŞUA izinleri, yıpranma yani fiili hizmet gibi haklarının kısıtlandığı ya da kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Radyoloji çalışanları ve radyasyon ortamında çalışan diğer sağlık emekçilerinin hak kaybına uğramasını, haklarının ellerinden alınmasını asla kabul etmiyoruz. Bu yönetmeliği mevcut haliyle kesinlikle onaylamıyoruz" denildi.

SAĞLIKÇILAR NE İSTİYOR?

● Sağlık Bakanlığı ivedilikle yürürlükten kaldırılan bu mevzuatın yerine tüm tarafların (radyologlar, radyoloji teknisyenleri, fizikçiler, nükleer tıp uzmanları, sendikaları ve meslek örgütlerinin) görüşlerini alarak  yeni bir düzenleme yapmasını,

● Radyasyon ile çalışan sağlık personelinin şua izinleri, fiili hizmet ve çalışma süresi gibi kanunlarla düzenlenmiş haklarının aynen korunmasını,

● Tüm taraflarıyla birlikte radyoloji teknisyenlerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen düzenlemenin ivedilikle hazırlanmasını,

● Radyoloji, nükleer tıp ve radyoterapi alanında personel eksikliğini gidererek iş yükünü azaltacak şekilde istihdam yapılmasını TALEP EDİYORUZ.

Sağlık meslek ve emek örgütleri, yeni mevzuat düzenlemesini takip ettiklerini ve bununla ilgili tutum alarak yasal haklarını kullanacalarını ilan etti. 

PINAR SAİP: KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Açıklamada bir konuşma yapan İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu başkanı Prof.Dr Pınar Saip, yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarını ilgilendiren çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "Radyasyon güvenli koşullarda uygulanmazsa insanların ciddi ölümlerine, kalıcı hasarlara neden olabiliyor. Bu yüzden çok önemli kıstaslar getirilmiştir. Bunlar bugüne kadar iyi bir şekilde uygulanmaktaydı. Radyoloji hizmetlerinin taşerona devredilmiş olması, onların insafına bırakılması ciddi bir tehditti. Bunlarla uğraşırken şimdi en azından güvenli çalışma koşullarını sağlayan nizanname ortadan kaldırıldı ve yerine yenisi koyulmadı. Yeni nizamnamenin yeniden çıkarılması gerekli. Toplumumuzun radyasyona maruz kalmasını, bunun sağlık çalışanların hayatlarına mal olmasını istemiyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız” dedi.

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.
DOLAR
EURO
STERLIN
ALTIN
BIST

Gelişmelerden Haberdar Olun

@