HABER: SABRİ KIRDAR

Antalya Tabip Odası6 Ekim Yönetmeliğinin Hastalar ve Hekimler Üzerine Etkisi” konulu basın açıklaması yaptı. Antalya Tabip Odası’nda yapılan açıklamada konuşan Dr. Sibel Atalay şunları söyledi

 6 Ekim 2022’de yayımlanan “Özel hastaneler Yönetmeliği ve ayaktan teşhis ve tedavi yapılan  Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği” ile muayenehanelerin çalışmasına kısıtlama getirilmiştir

Bu yönetmeliğin uygulanması durumunda; hastalar istediği hekime gidemeyecek, istediği hastanede tedavi olamayacak, hekimlerin serbest çalışma hakkı elinden alınacak ve kamu zararına olan bir kaos ortaya çıkacaktır

Serbest çalışan hekimlerin özel hastanelerde ameliyat yapmasını engelleyen 6 ekim yönetmeliği anayasa, ilgili kanunlar ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır

Devlet üzerine hiçbir yükü olmadığı gibi, vergisini veren, sürekli denetlenebilen, binlerce kişiye iş imkanı sunan ve ülkemize döviz kazandıran muayenehanelerin kapatılması durumunda binlerce kişi işsizler ordusuna katılacak ve ülkemiz ciddi bir maddi kayıp yaşayacaktır.

Kızamık vakaları yeniden görülmeye başladı Kızamık vakaları yeniden görülmeye başladı

Hekim sıkıntısının had safhada olduğu ülkemizde binlerce hekimimizin 6 Ekim Yönetmeliği ile çalışamaz konuma getirilmesi halkımızın aleyhine bir durumdur

Büyük bir oranı serbest çalışan hekimler tarafından yürütülen Sağlık Turizmi sayesinde ülkemize milyarca dolar döviz girdisi sağlanmaktadır. Tüm dünyadan ülkemiz doktorlarının bilgisine, tecrübesine güvenerek gelen hastalar sayesinde oteller, restorantlar, ulaşım firmaları, eczaneler, medikal şirketler, hastaneler, esnaflar ve milyonlarca insan evine ekmek götürebilmektedir.

Serbest çalışan hekimlerin kısıtlanması Sağlık Turizminin birkaç özel hastanenin idaresine geçmesine neden olacaktır. Bunun sonucunda tekelleşme, fiyatlarda fahiş artışlar, hizmet kalitesinde düşme olması kaçınılmazdır

Türk doktorları bilgileri, tecrübeleri ve çalışkanlıklarıyla tüm dünyada takdir görmekte ve talep almaktadır. Hekimlerin serbest çalışma haklarının ellerinden alınması ve özel hastanelere mecbur hale getirilmesi uzman hekimlerin yurtdışına göçüne neden olacaktır

Çözüm Önerilerimiz

Hastaları, hekimleri ve toplumu mağdur eden 6 Ekim yönetmeliğinin tamamen iptal edilmesi

SGK lı hastaların muayenehane hekimlerinden randevu alabilmesinin önü açılarak devlet hastanelerindeki hasta yoğunluğunun azaltılması ve hasta mağduriyetinin giderilmeye çalışılması

Uygun olan devlet hastanesi ameliyathanelerinin dış kullanıma açılması

Sağlık turizminin geliştirilmesi için emek sarf eden tüm hekimlerin önündeki engellerin kaldırılması, uluslararası kriterlere uygun olarak hekimlerin kendi ameliyathanelerini açılabilmesinin sağlanması ve ülkemize döviz kazandırılması