Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri, artan maliyetler nedeniyle engelli bireylere yönelik verilen hizmetin sürdürülmesinin imkansız hale geldiğini açıkladı.

Özel eğitim rehabilitasyon merkezleri, artan maliyetler nedeniyle engelli bireylere yönelik verilen hizmetin sürdürülmesinin imkansız hale geldiğini açıkladı. 33 sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında, "Mevcut ve hızla artan giderlerle hizmetin sürdürülebilmesi mümkün olamamaktadır. Sadece kamunun aktardığı kaynakla hizmeti sürdürme zorunluluğumuz dikkate alındığında acil ve çok ivedi olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır” dendi.

Kılıçdaroğlu paylaştı, MHP'den istifa ederek CHP'ye katılmıştı: 7 aydır kiramı veremiyorum, kızıma ilaç alamıyorum Kılıçdaroğlu paylaştı, MHP'den istifa ederek CHP'ye katılmıştı: 7 aydır kiramı veremiyorum, kızıma ilaç alamıyorum

Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği (ÖZERKDER), Özel Eğitim Kurumları Derneği, Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu’nun da aralarında bulunduğu 33 sivil toplum kuruluşu, “Rehabilitasyon merkezlerinin sürdürülebilirliği ve özel gereksinimli bireylerin eğitim hizmet alımının devamı” konulu basın açıklaması yaptı.

"KAMU KATKISININ ÜLKEDEKİ EKONOMİK GÖSTERGELERİN ÇOK ALTINDA KALMAKTADIR"

Ankara Ticaret Odası’nda yapılan toplantıda açıklamayı okuyan Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Başkanı Turgay Karakaş, şunları söyledi:

“2005 yılına kadar toplumdan izole edilen, evlerinden çıkamayan, sadece 35.000 engelli bireyin eğitim aldığı özel eğitim sektörümüz, sayın Cumhurbaşkanımızın duyarlılığı ile başlayıp hak temeline dönüşen ve günümüzde 525.000 engelli bireyin eğitim aldığı, 52.000 personelin istihdam edildiği, 800.000 engelli bireyin de rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak topluma kazandırıldığı dünyaya örnek bir modele ulaşılmıştır. 2005 yılında sadece Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensubu olanların çocuklarına sunulan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti, sosyal güvencesi olsun olmasın tüm engelli bireylerin bu hizmetten yararlanması sağlanmıştır. Ancak son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığı görülmektedir.

"HİZMETİN SÜRMESİ İMKANSIZ HALE GELDİ"

Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Ayrıca engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için mutlak bir gereklilik olan servis hizmetinin tarafımızdan ücretsiz yapılıyor olması sektöre mali açıdan büyük bir yük oluşturmaktadır. Gelinen noktada, 2005 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi bir asgari ücret miktarı kadar iken, 2022 yılına gelindiğinde asgari ücretin yüzde 27’sine gerilemiştir. Bu durum kurumlarımızı ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Personel, akaryakıt, kira, kırtasiye, eğitim materyali, ısınma, elektrik, gıda gibi kalemlerde öngörülemeyen artışlar olmuştur.   

Üzülerek söylemeliyiz ki, mevcut ve hızla artan bahsettiğimiz giderlerle hizmetin sürdürülebilmesi mümkün olamamaktadır. Sadece kamunun aktardığı kaynakla hizmeti sürdürme zorunluluğumuz dikkate alındığında acil ve çok ivedi olarak gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılarak 1 Temmuz 2022 den geçerli olmak üzere, 'Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına; 1 saat bireysel eğitim seans ücreti için KDV hariç olmak üzere; net asgari ücretin yüzde 7’sinin çarpımı sonucunda bulunacak tutar ile bir saat grup eğitim seans ücreti için net asgari ücretin yüzde 5’inin çarpımı sonucunda bulunacak tutar ödenir’; aynı zamanda bir aylık özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti için, ‘Sadece bireysel özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda 10 seans, bireysel ve grup özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti önerilen özel gereksinimli bireylere ayda sekiz seans bireysel ve dört seans grup hizmeti verilir’ hükmünün eklenmesi ile sorunun çözümünün sağlanacağı inancını taşımaktayız. Aynı zamanda seans ücretlerimizin bir orana bağlanmış olmasının özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin gelecek planlamasının yapılması konusunda da önemli bir paradigma değişikliğini sağlamış olması da hizmet sunulan özel gereksinimli bireyler açısından da büyük bir kazanıma neden olacaktır.”