HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Van’daki bazı liselerde karma eğitime son verilmesini Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Okul müdürü, yetkilileri, kız ve erkek öğrencilerin bir arada eğitim görmesinden neden rahatsızlık duymuştur” diye sordu.

Taksicinin 'Müşteri bekliyorum' oyunu sona eriyor Taksicinin 'Müşteri bekliyorum' oyunu sona eriyor

Oya Ersoy, Van’daki Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi, Van Merkez İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karma eğitime son verilmesiyle ilgili, Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Ersoy, önergesinde şunları kaydetti:

“KARMA EĞİTİME SON VERİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR”

“Eğitim Sen Van Şubesi tarafından, kentteki Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi, Van Merkez İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karma eğitime son verildiği tespit edilmiştir. Eğitim Sen, 19 Ekim 2022 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmuş ve konuya dair bilgi istemiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanıtı ise ‘İlimizdeki müdürlüğümüze bağlı okullarda, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15’inci maddesindeki ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitim türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir’ hükmüne uygun eğitim-öğretim uygulanmaktadır’ şeklinde olmuştur.

“OKUL YAŞAMININ DİNİ KURALLARA GÖRE BELİRLENMESİ, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE, HUKUKA, BAŞTA LAİKLİK OLMAK ÜZERE ANAYASA’YA DA AYKIRIDIR”

Bu uygulama, bilime ve pedagojiye tamamen aykırı bir şekilde şahsi ideolojisi doğrultusunda okuldaki toplumsal yaşamı belirlemeye dönüktür. Karma eğitimin karşısında ayrıştırıcı, gerici ve cinsiyetçi ideolojinin ürünü olan her bir uygulama, okul yaşamının dini kurallara göre belirlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine, hukuka, başta laiklik olmak üzere Anayasa’ya da aykırıdır.”

Ersoy’un Bakan Özer’e yönelttiği sorular ise şöyle:

“Bakanlığınız tarafından ilgili okul yöneticilerinin derhal görevden alınması için herhangi bir talimat verilmiş midir?

Şehit Murat Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi, Van Merkez İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde karma eğitime son verilmesi bakanlığın bilgisi dâhilinde mi gerçekleşti?

Millî Eğitim Bakanlığı, özellikle kadın-erkek eşitliğine aykırı uygulamalar bakımından okulları denetlemekte midir?

Bugüne kadar gerici-cinsiyetçi uygulamalarda bulunan okul yöneticileri, il, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlileri hakkında açılmış herhangi bir soruşturma var mıdır?

Karma eğitimin amacı, cinsiyet ayrımı olmaksızın kız ve erkek öğrencilerin okuma, yazma, oynama, öğrenme ve yaşama unsurlarını eşit koşullarda gerçekleştirmektir. Okul müdürü, yetkilileri, kız ve erkek öğrencilerinin bir arada eğitim görmesinden neden rahatsızlık duymuştur?

Bakanlığınızın okul müdürlerini belirleme kriterleri nelerdir? Karma eğitimi benimsemeyen, kadın erkek eşitliğine inanmayan bir kişi nasıl, kim tarafından bir okula müdür olarak atanmıştır? Bakanlığınız nezdinde bu konuda görevini suiistimal eden yetkililer hakkında bir soruşturma açılacak mıdır?”