CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç yetişkin kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının erkeklere göre daha düşük olduğunu belirterek, “Genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmalarının nedenleri, sonuçları, güvencesizlikle karşı karşıya kalıp kalmadıkları ve elde ettikleri ücretin bu durumdan nasıl etkilendiğinin yanı sıra genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmayı tercih etme nedenlerine yönelik olarak ileri bir çalışma önemlidir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yetişkin kadınların işsizlik sorunuyla ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Gürer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; genç yetişkin kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının erkeklere göre daha düşük olduğuna ve yarı zamanlı çalışanlar arasında özellikle 30-34 yaş grubunda kadınların oranının erkeklere göre daha yüksek olduğuna dikkat çekti. 2019 yılında Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 18,1’inin tarım, yüzde 25,3’ünün sanayi ve yüzde 56,6’sının hizmetler sektöründe olduğunu kaydeden Gürer’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Babacan, AYM başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan’ı tebrik etti Babacan, AYM başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan’ı tebrik etti

“İlgili oranlar aynı yıl sırasıyla kadınlar için yüzde 25,1; yüzde 15,9 ve yüzde 59 olarak; erkekler için ise yüzde 14,9; yüzde 29,7 ve yüzde 55,4 olarak gerçekleşmiştir.  Bu istatistikler ile ilgili yılda kadınların erkeklere göre tarımda ve hizmetler sektöründe daha fazla, sanayide ise daha az yer aldığı anlaşılmaktadır.

Türkiye’de genç yetişkinlerin eğitim düzeyinin cinsiyetlere göre incelenmesi önemli bulgulara işaret etmektedir. İlgili yaş grubunda yükseköğretim düzeyinde eğitime sahip işgücünde aktif toplam nüfusun yüzde 44,6’sını kadınlar, yüzde 55,3’ünü ise erkekler oluşturmaktadır.

Kadınların işgücüne entegrasyonunun arttırılması, işsizliği giderici aktif işgücü politikalarının hayata geçirilmesi, cinsiyetler arasındaki ücret farklılığının ortadan kaldırılması, eşit işe eşit ücret prensibinin benimsenmesi, genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmalarının nedenleri, sonuçları, güvencesizlikle karşı karşıya kalıp kalmadıkları ve elde ettikleri ücretin bu durumdan nasıl etkilendiğinin yanı sıra genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmayı tercih etme nedenlerine yönelik olarak ileri bir çalışma önemlidir.”