Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan ayında, 2021 yılı sonuna göre 5,3 milyar dolar azalarak 163,7 milyar dolar oldu. Özel sektörün 1 yıl içinde yapması gereken ana para geri ödemesi tutarı ise 45,9 milyar dolar.

TCMB, nisan dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini yayınladı. Buna göre, nisan ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 5,3 milyar ABD dolar azaldı. Özel sektörün nisan sonu itibariyle yurt dışı kaynaklı toplam kredi borcu 163,7 milyar dolar düzeyinde.

KISA VADELİ KREDİ BORCU ARTTI 

TCMB verilerine göre, kredi borçları vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 5,5 milyar dolar azalarak 156,0 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 218 milyon dolar artarak 7,7 milyar dolar düzeyinde olduğu görüldü.  

BANKALARIN UZUN VADELİ KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI AZALDI 

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,0 milyar dolar azalışla 18,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlemlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 331 milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 5 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolara geriledi.  

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN KREDİ BİÇİMİNDEKİ BORÇLANMALARI AZALDI 

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,5 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku ise 234 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolar seviyesine çıktı. Bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2021 yılı sonuna göre 379 milyon dolar artışla 5,1 milyar dolar oldu. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 148 milyon dolar artışla 1,0 milyar dolar düzeyine çıktı. 

ÖZEL ALACAKLILARA OLAN BORÇ 104,6 MİLYAR OLDU 

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 104,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 276 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.  

EN YÜKSEK DEĞER DOLARDA 

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 156,0 milyar doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,8'inin dolar, yüzde 32,7’sinin euro, yüzde 1,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,2’sinin dolar, yüzde 40,3’ünün euro, yüzde 18,7’sinin Türk lirası ve yüzde 3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. 

UZUN VADELİ TOPLAM KREDİ BORCUNUN YÜZDE 61,1’İ FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN 

Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla, 156,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 61,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 81,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 18,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. 

1 YILDA 45,9 MİLYAR DOLAR ANA PARA GERİ ÖDEMESİ YAPILMASI GEREKİYOR   

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde yapılması gereken ana para geri ödemelerinin toplam 45,9 milyar dolar tutarında. 

Döviz hesaplarında 5 ayın en sert azalışı Döviz hesaplarında 5 ayın en sert azalışı