İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde birliğin yeni stratejik konsepti belirlendi. NATO'nun yeni stratejik konsept belgesinde Rusya, "güvenlik ve istikrar için en doğrudan tehdit" olarak tanımlandı.

NATO'nun yeni stratejik konsept belgesi internet sitesinde yayınlandı. NATO'nun bir önceki stratejik konseptnde "stratejik ortaklık" atfedilen Rusya, yeni belgede "güvenlik ve istikrar için en doğrudan tehdit" olarak tanımlandı.

Yeni stratejik konsept belgesinde öne çıkanlar şunlar oldu:

- Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşı barışı paramparça etti ve güvenlik ortamımızı ciddi şekilde değiştirdi. Vahşi ve hukuksuz işgali, uluslararası insancıl hukukun tekrar tekrar ihlalleri ve iğrenç saldırılar ve vahşet, tarif edilemez acılara ve yıkıma neden oldu.

- Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna, Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Moskova'nın davranışı, komşularına ve daha geniş transatlantik topluluğa karşı Rus saldırgan eylemlerinin bir modelini yansıtıyor.

ÜYE OLMAK İSTEYENLERİN GÜVENLİĞİ

Mukteda es-Sadr yargıyı göreve çağırdı: Meclis'i feshedin Mukteda es-Sadr yargıyı göreve çağırdı: Meclis'i feshedin

- İttifak üyesi olmak isteyen ülkelerin güvenliği bizimkilerle içiçedir. Bağımsızlıklarını, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini kuvvetle destekliyoruz. İttifaka katılmayı hedefleyenlerle siyasi diyalogu ve işbirliğini güçlendirecek, kötü niyetli müdahalelere karşı dirençlerini güçlendirmeye yardımcı olacak, yeteneklerini geliştirecek ve Avrupa Atlantik hedeflerini ilerletmek için pratik desteğimizi artıracağız.

NATO'NUN VİZYONU

- Avrupa-Atlantik barışı, istikrarı ve güvenliği konusundaki ortak çıkarlarımızı geliştirmek için Bosna-Hersek, Gürcistan ve Ukrayna ile ortaklıklarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 2008 Bükreş Zirvesi'nde aldığımız kararı ve müteakip tüm kararları Gürcistan ve Ukrayna ile ilgili olarak yeniden teyit ediyoruz.

- Vizyonumuz net: Egemenliğe, toprak bütünlüğüne, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı duyulan ve her ülkenin saldırganlık, zorlama veya yıkımdan uzak kendi yolunu seçebildiği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu hedefleri paylaşan herkesle çalışıyoruz. Müttefikler olarak özgürlüğümüzü savunmak ve daha barışçıl bir dünyaya katkıda bulunmak için bir aradayız.