Artık silahlanın gölgesinde sanat icra etmek istemiyoruz” diyen müzik emekçileri, öldürülen müzik emekçisi #Onursener için hem adalet istemek ve katilleri kınamak için Bakırköy Meydanı'nda bir araya geldi.

photo1664892824 (3)

İstanbul Müzik Sahne Sanatları Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen emekçilere destek amacıyla Zafer Partisi İl ve İlçe Yöneticileri, TEHİS, İstanbul Sahne Sanatçıları Derneği ve Müzik Emekçileri Derneği de katıldı. Bakırköy halkı da müzik emekçilerine destek verdi. 

İstanbul Müzik Sahne Sanatları Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına konuşan Ayhan Ak şunları söyledi:

"Çalıştığı i̇ş yeri̇nde canice öldürülen müzi̇syen Onur Şener kardeşi̇mi̇ze allahtan rahmet ai̇lesi̇ne sabırlar di̇li̇yoruz tüm cami̇amızın başı sağolsun.

Bi̇r müzi̇k emekçi̇si̇ daha bi̇r hi̇ç yüzünden canından oldu eşi̇, çocukları, ai̇lesi̇ geri̇de boynu bükük kaldı. Nedeni̇ne geldi̇ği̇mi̇z de kendi̇si̇nden i̇steni̇len eseri̇n repertuarında olmaması!

Yeryüzünde yüzbi̇nlerce eser var bi̇r sanatçı veya müzi̇syeni̇n bunların tamamını çalıp ya da okuyabi̇lmesi̇ne i̇mkan yoktur. Bi̇lgi̇sayar olsanız bi̇le bi̇r yere kadar kapasi̇teni̇z var!

Buradan önceli̇kle İçişleri Bakanlığımıza seslenmek i̇sti̇yoruz; 

"dün bi̇r di̇lekçe verdi̇k i̇ş yeri̇ güvenli̇ği̇mi̇zle alakalı lütfen bunu bi̇r an önce hayata geçi̇rin uygulamayan i̇ş yerleri̇ i̇çi̇n caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep edi̇yoruz ki̇ bundan sonra evi̇ne ekmek götürmekten başka bi̇r derdi̇ olmayan başka bi̇r müzi̇k emekçi̇si̇ daha canından olmasın"

Bi̇r çağrı da tüm mi̇lletveki̇lleri̇mi̇ze yapmak i̇sti̇yoruz bi̇r cani̇ bi̇r masumu öldürdükten sonra çıkıyor mahkemeye alıyor yi̇rmi̇ yada yi̇rmi̇beş yıl ceza bi̇r i̇nsan öldükten sonra katiline verdi̇ği̇ni̇z cezanın hi̇ç bi̇r önemi̇ yoktur! 

Bi̇z vatandaş olarak si̇yasetçi̇lerimi̇zi̇n yanında olalım el birliği i̇le bi̇r kanun çıkarılıp si̇lah ve benzeri̇ aletleri üzeri̇nde taşıyan adama 25 yıl gibi caydırıcı bi̇r ceza verilsin emi̇n olun son zamanlarda artan ci̇nayetleri̇n bi̇r anda ortadan kalktığını hep bi̇rli̇kte görürüz!

Buna örnek olarak yaklaşık 2000'li yılların başında kapkaç olayları almış başını gi̇di̇yordu kapkaçın cezasını gaspın cezası gibi 36 yıla çıkarınca artık ülkemi̇zde kapkaça rastlamaz olduk bi̇r anda,  kapkaç terörü bi̇tti̇.

Tekrar Onur kardeşimize allahtan rahmet ailesi̇ne sabırlar tüm camiamıza baş sağliği di̇li̇yoruz katillerini nefretle kınıyoruz artık yeter di̇yoruz!"

Müzik Emekçileri Onur Şener'in katledilmesini protesto etmek için müzik aletlerini yere bıraktı artık yeter çalışırken ölmek istemiyoruz dedi.

photo1664892824 (1)