Myrleia-Apemeia Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı, Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı ve gözetiminde ve Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazılarının ardından sit derecesinin ‘1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ olarak değiştirilmesi önerisi kabul edildi. aynı alanda Mudanya Belediyesi’ne ait arazide yapılan kazı çalışmalarında da önemli buluntular ortaya çıkmıştı. 

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın yapı denetim firma sorumlusu tutuklandı

Ömerbey Mahallesi’nde 1448 ada 16 parseldeki kazı çalışmalarında Helen, Roma ve Bizans dönemine ait eser ve buluntulara rastlanılırken, sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan mozaiklerin korunması ve geleceğe taşınması için restorasyon ve konservasyon çalışmaları sürüyor. Kurul, tapu siciline ‘1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’dır şerhi konulmasına, Koruma Amaçlı İmar Planı tadilatının gerçekleştirilmesine, alanda ortaya çıkan yapı kalıntılarına ilişkin 1/20 ölçekli kalıntı rölövesinin kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından koruma önerileriyle birlikte Anıtlar Kurulu’na iletilmesine karar verdi.