Sayıştay'ın kurumlara yönelik incelemeleri sonrası Ziya Selçuk döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ve doğalgaz şirketleri arasındaki dikkat çeken bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

Yurttaşlardan alınmasında dahi büyük bir hukuksuzluk olduğu belirtilen güvence bedeli, "serbest olmayan tüketici" kapsamında olan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da alınmış. Üstelik bu ücret tam 94 milyon lira tutarında...

94 MİLYONLUK GÜVENCE BEDELİ

Yapılan inceleme sonucunda Bakanlık harcama birimleri tarafından dağıtım şirketlerine doğalgaz kullanım sözleşmeleri kapsamında güvence bedeli ödendiği tespit edildi.

"Serbest tüketici, yani abonelerden güvence bedeli alınmasına ilişkin mevzuatta amir bir hüküm bulunmadığı, serbest olmayan tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı hususunun ise imzalanacak sözleşmeler ile belirleneceği, dolayısıyla müşterilerden güvence bedeli alınmasının zorunlu olmadığı ve konunun ihtiyarilik arz ettiği anlaşılmaktadır" vurgusunun yer aldığı Sayıştay raporunda,  "Yapılan incelemelerde, serbest olmayan tüketici konumunda olan Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları ile dağıtım şirketleri arasında imzalanan doğal gaz kullanım sözleşmeleri kapsamında 2018-2020 yılları arasında toplam 94.044.011,00 TL tutarında doğalgaz güvence bedeli ödendiği tespit edilmiştir" dedi.

'DOĞAL GAZ GÜVENCE BEDELİ ALINMAMASI GEREKMEKTEDİR'

Kamu idarelerince bir giderin gerçekleştirilmesi ve hak sahiplerine ödenmesi hususunun 5018 sayılı Kanun’la güvence altına alındığı hatırlatmasında bulunan Sayıştay, "Bu bağlamda, birer kamu tüzel kişisi olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları tarafından doğal gaz fatura bedellerinin ödenememesi gibi bir durum söz konusu olmayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı, bizatihi, dağıtım şirketleri lehine doğacak borçların teminatını teşkil edecektir. Ayrıca, doğal gazı kendi ihtiyacı için tüketmek durumunda olan konut sahiplerinden (abonelerden) güvence bedeli alınması noktasında bile ihtiyari bir durum söz konusu iken ve ilgili mevzuatta serbest olmayan tüketicilerden güvence bedeli alınıp alınmayacağı hususunun imzalanacak sözleşmeler ile belirleneceği ifade edilmiş iken, söz konusu ihtiyariliğin kamulehine yorumlanarak Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarından doğal gaz güvence bedeli alınmaması gerekmektedir" vurgusunda bulundu.

Erkan Baş'tan Adalet Bakanı'na tepki: "Hüküm varsa nasıl aday olabildi?" Erkan Baş'tan Adalet Bakanı'na tepki: "Hüküm varsa nasıl aday olabildi?"

Yapılan bu tespitin ardından doğalgaz şirketlerine güvence bedeli ödenmemesi gerektiği tespitine raporda açıkça yer verildi.