ESMA TURAN

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Danıştay’ın, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurduğunu açıkladı. Kararın kendi açtığı davada alındığını belirten Ergun, “Bu kararla ülkemizin en önemli doğal zenginliklerinden birisi olan ve binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin talan edilmesi önlenmiştir” dedi.

Metin Ergun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de 1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan ve zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına olanak sağlayan yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da açtığı davada ilişkin bilgi verdi. Ergun, davaya bakan Danıştay 8. Daire’nin, 13 Eylül 2022 tarihinde verdiği kararla söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmettiğini duyurdu. Ergun, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi, 1 Mart tarihinde Resmi Gazete’de bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Ne hazindir ki bu değişiklik, hukuka aykırı bir şekilde yapıldı. Bu yönetmelik değişikliği yapılırken Anayasa, Maden Kanunu ve zeytincilik faaliyetlerini koruyan ve düzenleyen 3573 sayılı Kanun yok sayıldı. Yani Anayasa’nın ve kanunların koruması altında olan zeytinlikler, yönetmelik değişikliğiyle ranta ve talana açıldı. Dolayısıyla kanunun ‘3 kilometre dahi yaklaşamazsın’ dediği zeytinlikler, büyük bir tehdit altına girdi. İktidar ise bu rant ve talan girişimini ‘kamu yararı var’ diyerek meşrulaştırmaya çalıştı. Halbuki bu yönetmelik değişikliğinde hiçbir kamu yararı yoktu. Tam tersine bu değişiklik, kamu yararından ziyade rantı ve talanı amaçlayan bir düzenleme mahiyetindeydi.

“BÜYÜK BİR ÇEVRE KATLİAMI YAPILACAKTI”

Bu düzenlemeyle fosil yakıtlara dayalı verimsiz enerji santralleri yaşatılmaya çalışılacak ve daha fazla hava kirliliği oluşmasının önü açılacaktı. ‘Söktüğümüz zeytinleri tekrar eski yerine dikeceğiz’ veya ‘ne kadar sökersek aynı sayıda zeytin ağacı dikeceğiz’ denilerek büyük bir çevre katliamı yapılacaktı. Kısacası iktidar, kanunen koruması gereken alanları yandaş şirketler için rant ve talana açacaktı.

“DANIŞTAY, ‘YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KANUNA AYKIRI’ DEDİ”

Dava dilekçemizde, bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etmiştik. Danıştay 8. Daire, açtığımız davada, 13 Eylül 2022 tarihli kararıyla söz konusu yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına hükmetmiş ve karar metninde bu yönetmelik değişikliğinin kanuna aykırı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, zeytinlik sahalarıyla ilgili yalnızca kanunla düzenleme yapılabileceği gerekçesiyle Bakanlığın bu konuda yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Danıştay üyelerimizi vermiş oldukları bu karardan dolayı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu karar, ülkemizde yargıya duyulan güvenin son derece düşük seyrettiği ve vatandaşlarımızın adeta adalete susadığı bu dönemde yüreklere su serpmiştir. Bu kararla ülkemizin en önemli doğal zenginliklerinden birisi olan ve binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarının ve zeytinliklerin talan edilmesi önlenmiştir. Alınan bu kararın, hukukun her alanında bundan sonrası için örnek teşkil etmesini diliyorum.”

“Biz, doğal çevreyi korumayı, geliştirmeyi ve bu zenginliklerimizi gelecek nesillere aktarmayı vatanseverlik anlayışımızın gerektirdiği bir sorumluluk olarak gören insanlarız” diyen Ergun, “Çevreciliğin aynı zamanda vatanseverlik olduğuna inanan bir anlayışa sahibiz. İktidarın yıllardan beri alışkanlık haline getirdiği rant, talan ve yağma siyasetiyle bundan sonra da hem siyasi anlamda hem de hukuki anlamda mücadelemize devam edeceğiz” dedi.