Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni veri setine göre, haziran sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 121,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Mayıs ayında bu rakam 144,9 milyar dolardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) revize edilmiş ilk kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, haziran sonu itibariyle Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku bir önceki aya göre düşüş kaydetti ve 121,7 milyar dolara indi. TCMB ekonomistlerinin hazırladığı bilgi notuna göre daha önce 144,9 milyar dolar olarak açıklanan Mayıs verisi ise 119,2 milyar dolara geriledi.

Revize edilmiş kısa vadeli dış borç istatistiklerinde Haziran ayında bir önceki aya göre düşüş kaydedildi.

Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni veri setine göre, haziran sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku 121,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Mayıs ayında bu rakam 144,9 milyar dolar olmuştu. 2020 yıl sonuna göre ise yüzde 6,5 oranında artış yaşandı.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 oranında artarak 58,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 oranında artarak 36,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Gözden kaçırmayın

Erdoğan Çay taban fiyatını açıkladı, Üretici "hayal kırıklığı yaşıyoruz bu zam değil sadakadır" Erdoğan Çay taban fiyatını açıkladı, Üretici "hayal kırıklığı yaşıyoruz bu zam değil sadakadır"

İTHALAT BORÇLARI REVİZYON SONRASI 30,9 MİLYAR DOLAR OLDU

Veri setindeki revizyonlar arasında ithalat borçlarına ilişkin metodoloji değişikliği de yer aldı. Buna göre ticari krediler altında yer alan ithalat borçları verisinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan raporlama yöntemiyle derlenmesi nedeniyle revizyonlar gerçekleştirilmişti.

Bu revizyonların ardından haziran itibariyle ithalat borçları 30,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

BANKALARIN KISA VADELİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artarak 14 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,0 oranında artarak 15,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,6 oranında artışla 14,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 6,8 oranında azalışla 14,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 6,4 oranında artarak 24,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,4 oranında artarak 69,9 milyar ABD doları olmuştur.

KISA VADELİ TAHVİL İHRAÇLARI YÜKSELDİ

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında artarak 71,4 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,5 oranında artarak 49,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Haziran sonu itibarıyla 511 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 175 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

2021 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 40,5’i ABD doları, yüzde 25,9’u euro, yüzde 13,4’ü TL ve yüzde 20,2’si diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

VADESİNE BİR YIL KALMIŞ DIŞ BORÇ 165 MİLYAR DOLAR

2021 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 165,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 17,4 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,0, Merkez Bankası’nın yüzde 16,4, özel sektörün ise yüzde 60,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

VERİ SETİNDE HANGİ REVİZYONLAR YAPILDI?

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, kısa vadeli dış borç İstatistikleri, ticari krediler altında yer alan "İthalat Borçları" verisinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından doğrudan raporlama yöntemiyle derlenmesi, uluslararası metodolojiye uyum çerçevesinde menkul kıymetlerin sahiplik tanımında yasal sahiplikten ekonomik sahiplik esasına geçilmesi, turt dışı yerleşiklerin mevduatlarında vade ayrımının yapılarak uzun vadeli mevduatların kısa vadeli dış borç kapsamından çıkarılması nedenleriyle revize edildi.