Merkez Bankası’nda Denetim Genel Müdürü’nün 7 yıl görev yapmış olmasına ilaveten banka dışında en az 3 yıl yöneticilik yapma şartına son verildi. Ayrıca sınavda başarılı olma şansı da kaldırıldı.

Merkez Bankası’nın 29 Ağustos 2009’da yürürlüğe giren Denetim Yönetmeliği’nde değişikler yapan yeni yönetmelik, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki yönetmelikte bulunan, “Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır” ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.

SINAVDA BAŞARILI OLMA ŞARTI DA KALDIRILDI

Yeni yönetmelikte dikkat çeken bir diğer konu ise Genel Müdür’ün Danışma Kurulu’na, denetim raporlarını iade etme yetkisi tanınması oldu. Yeni yönetmelikle, sınavla kuruma yönetici atamasında da değişikliğe gidildi. Böylece sınavda başarılı olma şartı kaldırıldı. Yeni yönetmeliğin 9. Maddesi’nde bu konuda şöyle deniliyor:

Danışma Kurulu, incelediği raporlar arasında mahiyeti itibarıyla uygun görmediği raporları gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere bir defaya mahsus olarak ilgili denetim elemanına iade edebilir. Denetim elemanı, danışma kurulunun görüşü doğrultusunda raporu yeniden düzenleyebileceği gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle raporunda değişiklik yapmaksızın danışma kuruluna tekrar sunabilir.

Gözden kaçırmayın

İmamoğlu doğruladı: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı İmamoğlu doğruladı: İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı