Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi’nde kurulması planlanan çimento fabrikasına ilişkin, ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararının iptali için açılan davada, Danıştay tarafından 'ÇED sürecinin doğru işletilmediği ve halka gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı' gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildi. 

Mavi bayraklı Tisan Koyu'na da göz diktiler: 1000 villa yapılacak Mavi bayraklı Tisan Koyu'na da göz diktiler: 1000 villa yapılacak

Muğla 2. İdare Mahkemesi, yapılması planlanan çimento fabrikası ile ilgili ÇED olumlu raporunun iptali için açılan davayı zaman aşımı gerekçesiyle reddetmişti. Danıştay tarafından 'ÇED sürecinin doğru işletilmediği ve halka gerekli bilgilendirmelerin yapılmadığı' gerekçesiyle, yerel mahkemenin kararının iptali için açılan davanın esası hakkında inceleme yapılmasının önü açıldı. 

Davaya müdahil olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan temyiz dilekçesinde, “ÇED süreciyle ilgili projeden etkilenecek veya etkilenmesi muhtemel halkın yaşadığı yer/yerlerde, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarca sesli ve yazılı duyurunun yapılması gerekmektedir. Dava açma süresinin hesaplanmasında yalnızca Valilik ve Kaymakamlıkça yapılan askı yoluyla ilan dikkate alınmıştır. Bu husus hak arama hürriyetinin engellenmesi niteliğindedir” denildi.