TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yol açtığı toplumsal ve hukuksal sorunların araştırılması" için genel görüşme önerisi de kabul edilmedi. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, öneri üzerine söz alan CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın kürsüye mor örtü sermesi gerekçesiyle "uyarma cezası" verdi, Karaca'nın mikrofonunu kapattı.

CHP Grup Başkanvekilleri Meclis Başkanlığı'na sundukları önerge ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin yol açacağı toplumsal ve hukuksal sorunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kararlarıyla TBMM’nin yasama yetkisinde bulunan alanlarda veya mevcut kanunlarda düzenleme yapmasının yol açtığı sorunlar için Meclis Genel Görüşmesi açılmasını istedi. TBMM tarafından, usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu nedenle de kanun hükmünde olan bir uluslararası anlaşmadan Cumhurbaşkanı kararıyla çıkıldığı ifade edilen önergede, "Cumhurbaşkanı bu yetkiyi, yine kendisi tarafından çıkarılan 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden aldığını iddia etmektedir. Bu kararnamede de Cumhurbaşkanına TBMM’nin kabul ettiği bir uluslararası sözleşmeyi 'feshetme' yetkisi verilmemiştir. İstanbul Sözleşmesi, ‘kadına karşı şiddetin, kadınlarla erkekler arasında tarihten gelen eşit olmayan güç ilişkilerinin bir yansıması olduğunu ve bu eşit olmayan güç ilişkilerinin, erkeklerin kadınlara üstünlüğüne, kadınlara karşı ayrımcılık yapmalarına ve kadınların tam anlamıyla ilerlemelerinin engellenmesine yol açtığı’ ortak bilinciyle hazırlanmıştır" denildi. Kamuoyu araştırmalarına göre İstanbul Sözleşmesi’ne desteğin yüzde 70’lere kadar ulaştığı belirtilen önergede, dar bir kesimin oluşturduğu algılarla İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ülkenin geleceği adına kaygı verici olduğu ifade edildi. Önerge gerekçesinde, "Daha şimdiden iktidar partisine yakın çevrelerden, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Medeni Kanununun da yürürlükten kaldırılmasına dönük çağrılar yapılmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi karşısında takındığı bu tutum, Türkiye’yi, kadın-çocuk hakları ve demokrasi alanında yüzlerce yıl geriye götürecek karanlık bir yola sokacak niteliktedir. Cumhurbaşkanı’nın, TBMM’nin yasama yetkisini ve dolayısıyla milli iradeyi hiçe sayan bu tutumunun, diğer Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde de kendini gösterdiği, Anayasa Mahkemesi’nin kimi kararnamelerle ilgili olarak verdiği iptal kararlarından açıkça gözükmektedir. Cumhurbaşkanı’nın, kararname ve kararlarıyla TBMM’ye ait olan yasama yetkisini kullanmaya çalışması, kuvvetler ayrılığı ilkesini tahrip etmekte, her olanda kaosa yol açmakta, demokrasiye zarar vermektedir" denildi.

MOR ÖRTÜ CEZASI

Öneri üzerinde CHP Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını protesto etmek için kürsüye mor örtü serdi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsünün, kapatılmamasını söyleyerek birleşime ara verdi. Bilgiç, birleşimin açılmasının ardından CHP'li Karaca'ya "sükuneti ve çalışma düzenini bozma" gerekçesiyle "uyarma cezası" verdi. Bilgiç, konuşmasına devam eden CHP'li Karaca'nın mikrofonunu, örtüyü kaldırmadığı gerekçesiyle kapattı. Konuşmasını sürdüren CHP'li Karaca, aldığı uyarma cezasını, şahsı ve tüm kadınlar adına bir şeref madalyası olarak kabul ettiğini söyledi.

GÖRÜŞME ÖNERİSİNE RET

Mor örtünün, "kadına şiddete hayır" anlamına geldiğini dile getiren Karaca, "Meclis iradesine darbe yaparak, kadına şiddetin önlenmesi, durdurulması, kadının korunması, şiddetin cezalandırılmasını amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni, gecenin karanlığında ortadan kaldırmak isteyenlerin karşısında, kürsüyü mor örtüyle kapattım" ifadelerini kullandı. İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına şiddeti önlemek ve bunun için politika üretmek için imzalandığını ifade eden Karaca, "Siz, 'Kadınlar şiddete uğrasın, cinayete kurban gitsin, yeter ki bizim oyumuz azalmasın' dediniz. Şeyhlerin, tarikatların, müritlerin bir avuç oyuna muhtaç olduğunuz için İstanbul Sözleşmesi'ni onların talimatıyla geri çekmeyi yeğlediniz. Emin olun, 42 milyon kadın bunun hesabını size sandıkta soracak" diye konuştu. CHP'nin genel görüşme önerisi, yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi. https://twitter.com/GulizarBicer/status/1374403188325896193