Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam hakkını iptal etmesini protesto etti. Açıklamada, “Siyasi iktidar sistematik şekilde BİK eliyle basını cezalandırma yoluna gitmeye devam ediyor. BİK’in siyasi iktidarın isteği doğrultusunda aldığı, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ihlal eden çok sayıda kararı var” denildi.

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bugün Emeksiz Yüzüncü Yıl Kavşağı’nda toplanarak, BİK’in Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam hakkını iptal etmesine ilişkin eylem yaptı. Platform adına basın açıklamasını yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Göçmen, “Basın İlan Kurumu, Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti. Eylül 2019’da alınan resmi ilan ve reklam durdurma kararı sebebiyle Evrensel’e 3 yıldır hukuksuz şekilde ilan verilmiyordu. Alınan son kararla, askıda tutulan bu hak tümüyle iptal edilmiş oldu. BİK Genel Müdürlüğü tarafından Evrensel’e iletilen tebligatta, Evrensel okurlarının bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığı iddiası iptal kararına gerekçe gösterildi” dedi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ORTADAN KALDIRILMIŞTIR"

Gazeteci Rabia Önver’e hapis cezası verildi Gazeteci Rabia Önver’e hapis cezası verildi

"Siyasi iktidar sistematik şekilde BİK eliyle basını cezalandırma yoluna gitmeye devam ediyor" diyen Göçmen, şunları söyledi:

"BİK’in siyasi iktidarın isteği doğrultusunda aldığı basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü ihlal eden çok sayıda kararı var. Son olarak da Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkının sona ermesine ilişkin aldığı karar, başta Anayasa’ya, Basın Kanunu’na, 195 sayılı Kanuna ve buna bağlı çıkartılan normlar hiyerarşisine aykırıdır. Basın İlan Kurumu’nun ana görevi resmi ilanların gazetelerde yayınlanmasında aracı olmaktır. BİK, resmi ilanlar yoluyla basın üzerinde sağladığı kontrolden vazgeçmelidir. İktidarlar resmi ilan rejimini BİK aracılığıyla bir silah olarak kullanmaya derhal son vermelidir. Resmi ilanları almak için medyanın objektiflikten uzak yayın yapmayı baştan kabullenmesi ve iktidara yakın olma çabalarının, sonuçta güdümlü, besleme, naylon, yandaş basın kavramlarını ortaya çıkardığı unutulmamalıdır. Evrensel gazetesi ve diğer iktidara yakın olmayan basın kuruluşları hakkında alınan kararlarla basın özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu’na verilen yetkinin, artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu tespitini yapmıştır. Bu kararın ardından Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam hakkının kaldırılması açık bir hak ihlalidir. Basın İlan Kurumu’nun cezalandırma amacıyla davrandığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir."

"Sendikal hakları için mücadele eden As Plastik işçileri, ellerindeki Evrensel’i kaldırarak ‘Evrensel’de yazıyor’ diye haykırıyorlardı. Evet, Evrensel, işte o işçilerindir. Evrensel, emeği ile geçinen üretici köylülerin sesidir. Evrensel, eşit yurttaşlık ve demokrasi mücadelesi veren Kürt halkının, talepleri için mücadele eden Alevilerin, gençlerin, kadınların sesidir, bu sesi kısamazsınız. Basın İlan Kurumu ve arkasındaki siyasi iktidar, kirli ellerin bu ülkeyi örgütlü biçimde ittiği uçurumun propagandasını yapan gazeteleri halkın vergileri ile ihya ettiler. Bu ülkedeki bütün olumlu değerleri üreten işçilerin o pırıl pırıl elleri Evrensel’in can suyudur. İlan kesme ile Evrensel gazetesinin susturulabileceğini sanıyorsanız, boşuna heveslenmeyin. Biz Malatya Emek ve Demokrasi Platformu olarak; Basın İlan Kurumu’nu Evrensel gazetesine yönelik hak ihlaline neden olan kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Halkımızı da Evrensel’e daha fazla sahip çıkarak, ona abone olamaya çağırıyoruz."