Lüleburgaz’da Pancar İşletme Şefliği arazinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediye hizmet alanından konut alanına çevrilmesine karşı Lüleburgaz Belediyesi’nce açılan dava devam ederken; bilirkişi, söz konusu kararın şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığını belirtti. 

Konuyla ilgili Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu’nun sürecin başından bu yana destek veren tüm bileşenleriyle, yurttaşlar katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Başkan Gerenli, mülkiyetinin Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı Pancar Şefliği arazisinin Lüleburgaz Belediyesi tarafından yapılan imar planlarında ‘belediye hizmet alanı’ olarak geçtiğini, Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘konut alanına’ dönüştürüldüğünü ve Lüleburgaz Belediyesi’nin bu duruma karşı dava açtığını hatırlattı. Gerenli, Danıştay’da görülen dava çerçevesinde, 1 Temmuz’da alanda keşif yapıldığını ve düzenlenen bilirkişi raporunun, Lüleburgaz Belediyesi’ne bugün tebliğ edildiğinin altını çizdi.

Gerenli, bilirkişi raporunda yapılan tespitlerin oldukça net olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bilirkişi heyeti raporunda; belediye hizmet alanı fonksiyonunu değiştirerek Pancar Şirketi alanını konut bölgesine dönüştüren imar plan değişikliğini yapan 05.04.2021 tarih 3775 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararının ve 09.04.2021 tarihli 6147 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı işleminin, ‘…sosyal altyapı alanı (belediye hizmet alanı) işlevli parsele konut alanı işlevi getirilirken plan sınırları içinde başka bir alanda sosyal altyapı alanı ayrılmamış olması, teknik altyapı etki değerlendirme raporunun bulunmaması ve bu planlarla öngörülen konut nüfusu için kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanının planlanmamış olması nedenleriyle şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı’ tespiti yapılmıştır.”

“VERİLEN HUKUK MÜCADELESİNİN NE KADAR DOĞRU VE YERİNDE OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR”

Gerenli, bilirkişi raporundaki tespitlerin Lüleburgaz Belediyesi’nin kent halkı adına açtığı davada ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Gerenli, “Bilirkişi raporu, dava konusu karar ve işlemin hukuken haksız ve keyfi olduğunu, yapılan işlemin mevzuata aykırılığını, Lüleburgaz Belediyesi’nin bu alanla ilgili verdiği hukuk mücadelesinin ve Lüleburgaz Halkının yaşadığı kente sahip olma bilinciyle, duyarlılıkla verdiği desteğin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

“HAKLILIĞIMIZ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ”

Gerenli, “İtirazlarımıza rağmen imar planı değiştirilerek satışa çıkartılan Pancar İşletme Şefliği davasında bilirkişi raporunda kararın kamu yararına uygun olmadığı belirtilerek bizim haklı olduğumuz bir kez daha gözler önüne serildi. Sonuna kadar sürdüreceğimiz mücadelemizin başarısı siz sevgili Lüleburgazlıların sayesinde olacaktır” diye konuştu.

Lüleburgaz Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşan aktivist Hakan Dedeoğlu ise Başkan Gerenli, belediye meclis üyeleri ve Lüleburgaz halkına ortaya koydukları mücadele için şu sözlerle teşekkür etti:

“LÜLEBURGAZ HALKININ HAKKI İADE EDİLMİŞTİR”

“Bundan sonraki süreçte ne kadar haklı olduğumuz, bilimin ışığında bilim insanlarının aldığı kararla kanıtlanmıştır. Lüleburgaz halkı bypass edilmiştir. Bilim insanlarıyla bu yerine oturtulmuştur. Tüm Lüleburgaz halkının hakkı iade edilmiştir. Bununla ilgili nihai kararı en yakın zamanda bekliyoruz.”