Zorlu Enerji’nin yüzde 12,34’ü, 38 milyon dolara Kuveyt Varlık Fonu iştiraki Wren House Infrastructure LP’ye (WH) devredilecek.

Zorlu Holding, Zorlu Enerji’nin döviz cinsinden kredi yükünü azaltmak ve finansal durumunu güçlendirmek için Kuveyt devletinin varlık fonu Kuwait Investment Authority (KIA) arasında bir dizi anlaşma imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bugün yapılan bildirim şöyle:

ELDE EDİLECEK GELİR BORÇLARIN ÖDENMESİNDE KULLANILACAK

TÜİK: Hane halkının cepten yaptığı sağlık harcaması2021'de yüzde 40,5 arttı TÜİK: Hane halkının cepten yaptığı sağlık harcaması2021'de yüzde 40,5 arttı

"Zorlu Holding, şirketimiz sermayesinin yaklaşık yüzde 12,34'ünü temsil eden 30.860.606.611 adet B grubu payı, müzakereler sonucunda mutabık kalınan 38 milyon dolar tutarındaki satın alma bedeli karşılığında WH'ye devredecektir. Bu devir işlemi, şirketimizin yönetim kontrolünde bir değişikliğe yol açmayacaktır. Devir işleminden elde edilecek olan gelir, finansal borçlarımızın ödenmesi amacıyla şirketimize aktarılacaktır.

26 Eylül 2022 tarihinde imzalanan sözleşmelerin temel amacı, şirketimizin bilançosu ve finansal durumunu güçlendirmek, döviz cinsinden kredi riskimizi azaltmak ve geri ödeme vadesini uzatmaktır. Sözleşmelerde öngörülen işlemlere ek olarak, finansal durumumuzu daha da güçlendirmek amacıyla, şirketimizin mevcut sermayesinin, pay sahiplerimizin rüçhan hakları kısıtlanmadan bedelli olarak artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

ZORLU ENERJİ İŞTİRAKİ ZES DİJİTAL, ZES BÜNYESİNE DAHİL EDİLECEK

Sermayesinin tamamına iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız ZES Dijital Ticaret AŞ'nin (ZES Dijital) sermayesinin tamamını temsil eden paylarımız ZES'e satılacaktır. Akabinde, ZES paylarımızın tamamı, yurt dışında kurulacak yeni bir şirkete (Yeni Şirket) devredilecektir.

KURULACAK YENİ ŞİRKETİN YÖNETİMİ KUVEYT VARLIK FONU’NA GEÇECEK

Yeni Şirket'in çoğunluk payları ve dolayısıyla yönetim kontrolü (Yeni Şirket sermayesinin yarısını temsil eden paylar artı bir pay), daha sonra şirketimiz tarafından 50 milyon dolar karşılığında WH'ye devredilecek. Söz konusu pay devrinden elde edeceğimiz gelir, finansal borç ödemesinde kullanılacak.

YABANCI KREDİ ANAPARA BORCUNDA 100 MİLYON DOLAR AZALMA BEKLENİYOR

Kredi sözleşmesi kapsamındaki yaklaşık 150 milyon dolar tutarındaki kalan ana para borcunun geri ödemesi, vade 2028'e uzatılacak şekilde tadil edilecek. ZES Pay Alım Sözleşmesi ve ZOREN Pay Alım Sözleşmesi kapsamındaki pay devirlerinin tamamlanması ve bahsedilen sözleşmelerdeki şartların yerine getirilmesi sonucunda, yabancı para kredi anapara borcumuzun yaklaşık 100 milyon dolar tutarında azalması beklenmektedir."