Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin BN Teknoloji şirketine (Binance) en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.  

BU ALANDA KESİLEN İLK CEZA

Söz konusu karar, bu alanda kesilen "ilk cezai müeyyide" olma özelliğini taşıyor.

MASAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARASINA EKLENMİŞTİ

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti. Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamıştı.

Buna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.