TBMM'ye sunulan 2023 Bütçe Gerekçesi’ne göre, altı yıl aranın ardından kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yeniden zarar edecek.
Gerekçede yer alan “233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’lerin genel dengesi ve bütçe ile ilişkisi” başlıklı tabloya göre KİT’ler, cari fiyatlarla 2006 yılında 1.4 milyar lira, 2007’de 1.2 milyar lira, 2008’de 1.8 milyar lira, 2009’da 664.1 milyon lira, 2010’da 7.7 milyar lira, 2011’de 9.3 milyar lira, 2012’de 3.3 milyar lira, 2013’te 4.7 milyar lira, 2014’te 8.1 milyar lira kâr etti. Uzun süre devam eden bu kârlılık 2015’te tersine döndü. KİT’ler o yıl 1.1 milyar lira zarar etti. Sonraki yıllarda ise yeniden kâr yazmaya başladı. KİT’ler, 2016’da 3.1 milyar lira, 2017’de 17.7 milyar lira, 2018’de 7.6 milyar lira, 2019’da 6.4 milyar lira, 2020’de ise 924.1 milyon lira ve 2021’de 3.3 milyar lira kâr etti. Buna karşın bu yıl KİT’lerin 24.7 milyar lira zarar etmesi bekleniyor. 

2023 Bütçe Gerekçesi’nde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca KİT’lere yapılan bütçe transferlerine de yer verildi. Bunlar 2020 sonrasında sıçrama yaptı. 2020’de 4.3 milyar lira olan transfer geçen yıl 22.9 milyar liraya çıktı. Bu yıl ise KİT’lere 34.2 milyar lira bütçe transferi yapılacak. Bunun 31.9 milyar lirası sermaye, 2.9 milyar lirası da görevlendirme gideri yani görev zararı kapsamında olacak.