Toplantının ardından, “Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan tüm bu olumsuzlukları dikkate alarak, bir ‘Ulusal Afet Stratejisi’ oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı almıştır. Ulusal Afet Stratejisi’nin hazırlanmasının başlangıç adımı olarak afet odaklı çalışan farklı mühendislik dalları, şehircilik/mimari, sosyoloji, sağlık, yönetim ve lojistik alanlarından bilim insanlarını davet ettik, etmeye de devam ediyoruz” açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘Ulusal Afet Stratejisi Toplantısı’nda, bilim insanları ile bir araya geldi. Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de katıldı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“6 Şubat tarihli, Kahramanmaraş merkezli deprem ülkemizin geleceğini etkileyecek büyük bir tahribata yol açmıştır. Depremin tahribatını bu derece büyüten temel neden ranta boyun eğen, bilimsel aklı ve toplum yararını görmezden gelen bir kentsel gelişme anlayışı ve afet yönetimindeki büyük koordinasyonsuzluğa yol açan kurumsal yıkımdır. 

Hataylı avukat, yerleşime yakın yere moloz dökülmesine karşı suç duyurusunda bulundu Hataylı avukat, yerleşime yakın yere moloz dökülmesine karşı suç duyurusunda bulundu

“DEPREME YÖNELİK KAMU YATIRIMLARININ VE HİZMETLERİNİN DE DEPREM SÜRECİNDE AYAKTA KALAMAMIŞ OLMASI SON DERECE DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR”

Birçok yerleşim bölgesinde en yoğun yapı stokunun bulunduğu yerlerin depremden en fazla etkilenen bölgeler olması rant odaklı siyasi iradenin çarpık ve denetimsiz yapılaşmaya yol vermesinin bir sonucudur. Öte yandan afet yönetimi ve afet lojistiği yanında depreme yönelik kamu yatırımlarının ve hizmetlerinin de deprem sürecinde ayakta kalamamış olması son derece düşündürücüdür. Yaşanan yıkım ulusal düzeyde, ekonomik, siyasal, kamu yönetimi, sağlık ve eğitim sistemi yanında afet yönetim anlayışının da yeniden yapılandırılmaya ve güçlendirilmeye ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkartmıştır.

“ULUSAL AFET STRATEJİSİ’ OLUŞTURMA VE AFET DUYARLILIĞINI EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMA KARARI ALMIŞTIR”

Bu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi, yaşanan tüm bu olumsuzlukları dikkate alarak, bir “Ulusal Afet Stratejisi” oluşturma ve afet duyarlılığını en üst düzeye çıkarma kararı almıştır. Ulusal Afet Stratejisi’nin hazırlanmasının başlangıç adımı olarak afet odaklı çalışan farklı mühendislik dalları, şehircilik/mimari, sosyoloji, sağlık, yönetim ve lojistik alanlarından bilim insanlarını davet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bilim insanlarının katkılarının yanı başta meslek örgütleri, ilgili sivil toplum kuruluşları, saha deneyimi olan uzmanlar ve gönüllülerin de katkısıyla politika çerçevesi ve uygulama planları yapılandırılacaktır. Milletvekillerimizin TBMM çalışmaları ile de eşgüdüm sağlanacaktır. Çalışmalar CHP Genel Sekreterliği tarafından koordine edilmektedir.”