CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu İzmir Seferihisar’da yarın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler Komitesi’nin sosyal demokrat, sosyalist ve yeşiller partisi grubuna üye milletvekilleri ile bir araya gelecek.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, toplantıya ilişkin “Orada sadece Avrupa Konseyi ve Sosyal Komitenin konularıyla ilgili değil aynı zamanda sosyal demokrasinin tekrar yüceltilmesi maksadıyla ne gibi politikalar izleneceğini görüşeceğiz” dedi.

Çeviköz, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

BM: Ukrayna'daki insani durum Kahovka Barajı'nın yıkılmasından öncesine göre "çok daha kötü" BM: Ukrayna'daki insani durum Kahovka Barajı'nın yıkılmasından öncesine göre "çok daha kötü"

“Türkiye’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi grubu Türkiye delegasyonunda 4 CHP üyesi var. Ben, Sayın Selin Sayek Böke, Yunus Emre ve Haluk Koç. Selin Sayek Böke; Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi’nin Sosyal İşler Komitesi’nin başkanıdır. O komitenin Türkiye’deki ilk toplantısını çarşamba gününden itibaren gerçekleştiriyoruz. İki gündür bu toplantı sürüyor. Oraya gelen ve o toplantılara katılan; Sosyal Demokrat, Sosyalist ve Yeşiller Partisi grubuna, yani bizim CHP olarak da içinde bulunduğumuz gruba üye milletvekilleri ile bir toplantı yapılacak, Sayın Genel Başkan ile birlikte.

Elbette orada, sadece Avrupa Konseyi’nin konuları ile ilgili değil aynı zamanda Avrupa çapında sosyal demokrasinin tekrardan yüceltilmesi maksadıyla ne gibi politikalar izleneceğini de görüşeceğiz.

Son zamanlarda giderek artan bir şekilde, küresel uluslararası ilişkiler ciddi olarak biz savaşa doğru evrilmekte. Bütün etrafımız bu tür gelişmelerle çevrili. Rusya’nın Ukrayna’ya başlatmış olduğu askeri saldırganlık, bütün Avrupa sistemini ve Avrupa dengelerini değiştirdi. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Önümüzdeki kış aylarında da Rusya’nın enerjiyi bir silah olarak kullanmaya niyetlenmesi muhtemelen Avrupa’yı çok ciddi sıkıntıya sokacak. Aynı şekilde Masha Amini’nin katledilmesi üzerine İran’da başlayan gösterilerin giderek yaygınlaştığı ve İran’da bir kitlesel tepki oluştuğu görülüyor. Etrafımız bu tür hareketlerle çevrili.

Hepsini değerlendirdik. Bunlardan hareketle Türkiye’nin şu sıralarda suhuletle, itidalle davranması gerektiğini, barışçı yollarla çözüm arayan bir dış politika uygulaması gerektiğini, kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidinden arındırılmış, dış politikayı iç politikaya malzeme yapmayan, araçsallaştırmayan bir dış politika yapması gerektiğini dile getirdik. Öncelikli olarak Türkiye’nin etrafındaki belli başlı gerilim noktalarını gözden geçirdik.

Örneğin Ege’de; Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunları irdeledik. Türkiye’nin yakından ilgilendiği Suriye sorunsalı ile ilgili olarak düşünceleri paylaştık. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde, ileriye dönük olarak nasıl bir barışçı diyaloga ve diplomasiye dayalı dış politika izlemesi gerektiğini dile getirdik. Bu çerçevede bir sunum oldu. Küresel sorunlar bağlamında, Rusya’nın saldırganlığı sonucunda Avrupa’da değişen dengelerle ilgili yarattığı duruma ek olarak, Pasifik’te de ABD ile Çin arasındaki gerginliğin giderek tırmanmakta olduğuna dikkat çektik.”

Çeviköz, CHP iktidarında AKP iktidarının kullanmakta olduğu “kuvvet kullanma veya kuvvet kullanma tehdidinde bulunma politikasından” arınmış bir dış politika olacağını belirtti ve şunları söyledi:

“Tüm komşularımızla ilişkilerini kalıcı bir şekilde sürdürülmesi arayışı içinde olunulacak. Bizim çevremizde, yakın bölgemizdeki komşu ülkelerle bazı bölgesel girişimlerle birliktelik, bir aidiyet duygusu yaratılmaya çalışılacak. Genel Başkanımızın sık sık dile getirdiği, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı söylemi var. Bu platformla birlikte Orta Doğu’da İran, Irak ve Suriye’nin başlangıçta uluslararası terörle mücadele ve göç meselesi ile uğraşmak üzere bir araya gelmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu başlangıçla birlikte bunun Ortadoğu Barış ve İşbirliği Platformundan bir teşkilatlanmaya doğru kurumsallaşabileceğini düşünüyoruz. Bu bizim dış politika ilkelerimiz arasında büyük yer tutuyor.

Suriye sorunsalı çok önemli bir sorun. Genel Başkanımız defalarca dile getirdi. Türkiye’de bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüşünün bir şekilde düzenli ve programa bağlı, stratejik planlamaya bağlı yürütülmesi gerekiyor. Bunun için her şeyden evvel Şam ile diyalog içinde bulunulması gerekiyor. Aynı şekilde geri dönüşün zorlamaya göre değil gönüllük esasına göre yapılması gerektiğini savunuyoruz. Geri dönenlerin döndükleri yerlerde yaşamlarının sürdürülebilir olması için, eğitim, sağlık gibi hizmetlerden yoksul kalmaması için çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda orada iş imkanları yaratılması için de Türk iş insanlarının veya fabrikalarımızın oralarda şubeler açarak, orada iş imkanları yaratmasını ve geri dönenlerin de hayatlarını sürdürülebilir kılmanın yollarının araştırılmasını savunuyoruz. Elbette bu Türkiye’nin maddi olarak altından kalkabileceği bir külfet değildir. Bunun için bir uluslararası külfet ihtiyaç var. Bu maksatla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi bir takım uluslararası örgütlerin desteğine ihtiyaç vardır. Bunların hepsini dile getirdik.”