KESK Eşbaşkanı Şükran Kablan Yeşil, temel gıda maddelerine yapılan zamlar düzenlenmeden asgari ücretlilerin kayıplarının giderilemeyeceğini söyledi.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu Eşbaşkanı Şükran Kablan Yeşil, asgari ücret görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2 KİŞİDEN 1’İ ASGARİ ÜCRETLİ

Asgari ücretin, emekçilere ve emeğe verilen değerin göstergesi olduğunu belirten Yeşil, Türkiye’nin özellikle son 7 yıldır en fazla asgari ücretlinin çalıştığı yer olduğunu söyledi. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinde her 10 çalışandan yalnızca birinin asgari ücretle çalıştığına işaret eden Yeşil, Türkiye’de ise her 2 kişiden birinin asgari ücretle çalıştığını vurguladı. Asgari ücretin “temel ücret” olarak görüldüğüne dikkati çeken Yeşil, “Asgari ücret belirlenirken toplumdaki bu hassasiyet ve çalışma koşulları üzerindeki baskıların göz önünde bulundurulması gerekiyor” diye konuştu.

"ADALETSİZLİK VE EŞİTSİZLİK BURADAN BAŞLIYOR"

Türkiye’nin ucuz iş gücü ile çalıştırıldığı güvencesiz bir çalışma modeli içerisinde asgari ücretin belirlendiğini söyleyen Yeşil, “Her geçen gün eriyen ücretlerimizle alım gücümüzün düştüğü, döviz kurunun yükselişi ile daha da yoksullaştığımız bir ortamda yaşıyoruz. ILO sözleşmesine göre asgari ücret bir ailenin geçinebileceği yaşam koşullarına göre belirlenir, fakat ülkemizde tek kişi baz alınarak belirleniyor. Adaletsizlik ve eşitsizlik buradan başlıyor” diye konuştu.

"YOKSULLAŞMA GİDERİLMEYECEK"

Asgari ücretten alınan vergilerin de adaletsiz olduğunu belirten Yeşil, net ve brüt ücret arasında çok ciddi bir miktar olduğuna dikkati çekti. Yeşil, “Asgari ücretli çalışanların vergi dışı tutulması, asgari ücret üstü çalışanlarda ise belirli oranda sabitlenmesi gerekiyor. Mevcut enflasyondan dolayı yaşanan kayıpların göz önüne alınarak hem vergi adaletsizliğin düzeltilmesi hem de yapılan zamların geri alınması ve vergi-refah payının asgari ücretliler için de geçerli olmasını savunuyoruz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının üzerinde bir rakam açıklanmasını tahmin ettiklerini söyleyen Yeşil, “Ama her gün temel gıda maddelerine yapılan zamlar düzenlenmeden bu ülkedeki asgari ücretlilerin kayıpları ve yoksullaşma giderilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

"KADINLAR İSTİHDAMIN DIŞINA İTİLDİ"

Yeşil, asgari ücret belirlenirken kadınların dışarda tutulduğunu söyleyerek, “İktidar sadece emek düşmanı politikalarını değil kadın düşmanı politikalarını da hayata geçirerek kadınlar istihdamın çok dışına itildi. İstihdama yansımalarına baktığınız zaman, kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını elde edemedikleri noktada çalışma hayatı içerisinde yer alamıyorlar. Asgari ücretin belirlenmesinden tutun da 2022 bütçesinin belirlenmesine kadar kadınlar görmezden geliniyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren, kadınların istihdamını sağlayacak düzenlemelerin olmadığı bir politika yürütülüyor. Güvencesiz ve kayıt dışı çalışanların birçoğu kadın. Bu ülkede kadınların çalışma hayatını düzenleyecek, istihdamını sağlayacak politikalara bir an önce yer vermek gerekiyor. Bunların yolu da İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanması ve ILO 190 sayılı sözleşmeyi imzalamaktan geçiyor” dedi.

Gözden kaçırmayın

Kadın Ustalar Emekçileri'nden Ankara ve İzmir'de eş zamanlı basın açıklaması Kadın Ustalar Emekçileri'nden Ankara ve İzmir'de eş zamanlı basın açıklaması

4 AYRI BÖLGEDE MİTİNG

Yeşil, KESK’in 18 Aralık’ta Diyarbakır ve İzmir, 19 Aralık’ta İstanbul ve Ankara’da yapılacak mitinglere tüm yurttaşları davet etti.