Kayyum tarafından yönetilen Hakkari Belediyesi, icra borcunu ödeyemeyecek duruma geldi. Belediye, bir yurttaşın yargı yoluyla kazandığı tazminatı, “Başkanlığın mali sıkıntı içerisinde olması” nedeniyle ödeyemedi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda, mahkeme kararının yerine getirilmesi için Hakkari Belediyesi’ne tavsiyede bulunuldu.

Birgün’den Hüseyin Bildircin’in haberine göre, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, bir yurttaşın başvurusu üzerine 12 Ağustos’ta aldığı karar, kayyum idaresindeki Hakkari Belediyesi’nin içinde bulunduğu batağı gözler önüne serdi. Belediyenin icra borcunu dahi ödeyemeyecek durumda olduğu ortaya çıktı. Hakkari’de bir yurttaş, mahkeme kararının yerine getirilmesi talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Şikayet başvurusunda, yurttaş Hakkari Belediye Başkanlığı’nın, Hakkari Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kendisi lehine hükmettiği tazminat kararının yerine getirmediğini belirtti. Başvurusunda, tazminatın Hakkari İcra Dairesi’nce de icra dosyası ile belediyeden talep edildiğini kaydeden yurttaş bu girişimin de sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Belediyenin, yurttaşın başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçisi’nin talebiyle yaptığı savunma dikkati çekti. Savunmada, belediyenin ekonomik problemler içerisinde olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi: “Şikâyete konu işlemler hakkında başvurucu tarafından Hakkari Belediyesi’ne ayrıca bir müracaat yapılmadığından müracaatçının Hakkari İcra Müdürlüğü’nün dosyasına yapılan mal beyanı ile yazılı bildirim resmi olarak yapıldı. Bahsi geçen mal beyanında yukarıda açıklanan hususlar ayrıntılı olarak izah edildi. Yukarıda yapılan izahat çerçevesinde müracaatçı ve müştereklerine Hakkari Belediye Başkanlığı’nın mali sıkıntı içerisinde olması ve ödenek yetersizliği sebebiyle herhangi bir ödeme yapılmadığı bilgisi verildi.” Başvuruyu değerlendiren Kamu Denetçisi, idari makamların görevlerini yerine getirirken hukuka, kanunlara uygun hareket etmek zorunda olduğunun altını çizerek, “Anayasa’nın 138’inci maddesi uyarınca idareler, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından verilmiş kararların yerine getirilmesini geciktiremez” dedi.

Bakan Özer: Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisi ortadan kaldırıldı Bakan Özer: Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisi ortadan kaldırıldı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç imzalı kararda, mahkeme kararının yerine getirilmesi için Hakkari Belediyesi’ne tavsiyede bulunuldu.