Tüm Taşıma İşçileri Sendikası, yıl başında yapılan toplu iş sözleşmelerine ek olarak yapılan protokollerle UPS, Aras Kargo ve DHL Lojistik'te yaklaşık yüzde 30 ek zam alındığını ve asgari ücret ile aradaki farkın korunduğunu duyurdu.

TÜMTİS'ten yapılan açıklamada, “Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerinde ek ücret artışları sağlandı. İmzalanan ek protokollerle kazanımlar güvence altına alındı” denildi. Açıklama şöyle:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin sebep olduğu yüksek enflasyon ve buna bağlı fahiş fiyat artışları nedeniyle ücretler erimiş, işçi ve emekçilerin alım gücü oldukça gerilemiştir. Ücretlerde yaşanan erimenin ve kayıpların önüne geçmek için bir süreden beri çalışmalar yürüten sendikamız, işverenlerle müzakereler yürütmüş, yapılan görüşmeler sonucunda olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Üyelerimizin ücretlerindeki erimeyi telafi etmeye yönelik artışlar sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde imzalanan protokoller ile üyelerimizin ücretlerinin yüzde 30 oranında arttırılması kararlaştırılmıştır.

YEMEK ÜCRETLERİ GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILDI

İSİG: Temmuz’da 169 emekçi, yılın ilk yedi ayında 1014 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi İSİG: Temmuz’da 169 emekçi, yılın ilk yedi ayında 1014 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

Ücretler, temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk ara zam oranında arttırılırken, yemek ücretleri de günün koşullarına uygun hale getirilmeye çalışılmıştır.

UPS VE ARAS KARGO’DA ASGARİ ÜCRET ARTIŞI ORANINDA ÜCRET ZAMMI SAĞLANDI

İmzalanan protokol ile UPS Kargo’da ücretlere net yüzde 30 oranında zam alınmıştır. Yemek ücretlerine de bu oran üzerinde artış sağlandı.

Aras Kargo’da maaşlar ve sosyal haklarda; asgari ücrete yapılan zam oranında artış sağlandı.

DHL LOJİSTİK’TE ÜCRETLERE ZAM YAPILDI, ASGARİ ÜCRET İLE ARADAKİ FARK KORUNDU

Sene başında imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile birinci yıl ücretlerine ikramiye ve sosyal haklar dâhil net yüzde 63 ila 95 arasında değişen oranlarda zam aldığımız DHL Lojistik Hizmetleri AŞ’de, “Sözleşmenin yürürlükte olduğu sürede asgari ücrete ara dönem zammı yapılması halinde yeni asgari ücret ile çalışanların ücretleri arasındaki ücret farkı korunur” hükmü gereği ek ücret artışı sağlanmıştır. Asgari ücrete yapılan zam miktarı DHL Lojistik Hizmetleri AŞ’de çalışan üyelerimizin ücretlerine aynen yansıtılmış, toplu iş sözleşmesi hükmüne uygun olarak üyelerimizin ücretleri ile asgari ücret arasındaki fark korunmuştur.

İSTANBUL, ADANA, MERSİN AMBARLARINDA YÜZDE 25 İLA 44 ARASINDA DEĞİŞEN ORANLARDA ÜCRET ARTIŞI SAĞLANDI

İstanbul, Adana ve Mersin’de, örgütlü olduğumuz ambar işverenleriyle yapılan görüşmelerde de olumlu sonuç alınmış, yüzde 25 ila yüzde 44 arasında değişen oranlarda zam alınmıştır.

Örgütlü olduğumuz Araç Muayene İstasyonları ile diğer illerdeki ambar işyerlerinde de sendikamızın ek zam talebiyle sürdürdüğü görüşmeler devam etmektedir. Bu işyerlerinde de üyelerimizin kazanımlarının korunması için sendikamız mücadelesine devam edecektir."