HABER: ÜMİT İŞBAKAN

Yeşil Artvin Derneği, Karadeniz İsyandadır Platformu, Derelerin Kardeşliği Platformu, Ordu Çevre Derneği, Samsun Çevre Platformu ve Sinop Nükleer Karşıtları Platformu temsilcilerinin katıldığı toplantı Belediye İş Sendikası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dernek ve platform temsilcileri illerindeki sorunları ve verdikleri mücadelelerdeki eksikliklerden, başarılardan örnek vererek deneyim aktarımında bulundu. Konuşmacılara soruların da sorulduğu toplantı sonunda ortak hareket etmek, dayanışmayı güçlendirmek üzerine görüş birliğine varıldı. Ayrıca çağrılı olup yereldeki etkinlikler nedeniyle katılamayan illerle ilişkinin sürdürülmesi ve ortak iletişim grubu kurulması kararı alındı.

Yapılan konuşmalarda HES’lere karşı başlayan mücadelenin yeni sorunlarla daha kapsayıcı hale geldiğinin vurgusu yapılarak, maden, taş ocakları, deniz dolgusu, dere yataklarına duvar örülmesi, enerji nakil hatları, balık çiftlikleri gibi ekosistemi bozan çalışmaların hızlandığına dikkat çekildi.

Yerel mücadelenin ulusal alanda birleştirilmesi ve iktidar mücadelesiyle bağının kurulmasının da dile getirildiği toplantıda seçim süreci nedeniyle Anayasa tartışmalarında ekoloji konusunun yer alması için çalışma yapılması dile getirildi.

GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLANAN KONULAR

Toplantı sonunda yapılan konuşmalar çevresinde ortak noktalar şöyle belirlendi:

“1-Hukuksal kazanımlar önemli ancak yeterli değil. Mahkeme kararlarına uyulmamakta. Bu nedenle hukuk mücadelesi fiili mücadeleyle birleşmelidir.

2-Kazanım için halkı mücadeleye katma konusunda özen gösterilmelidir.

3-Açılacak davalarda halk taraf yapılmalı, davacı olmaları sağlanmalıdır.

4-Yerel mücadeleler önemli ancak ülkenin her tarafında aynı sorunlar yaşandığından mücadele ulusal alanı kapsaması için çalışılmalı; bu mücadelede iktidar mücadelesi de gözetilmelidir. Asıl kalıcı çözüm yolu budur.

5-Anayasa tartışmalarında ekolojik anayasa için çaba harcanmalıdır.

6-Ekoloji örgütleri arasında iletişim ve dayanışma artırılmalıdır.

7-Ekokırıma karşı mücadeleyi önemsemek gerekiyor.

8-Seçimde milletvekili adaylarının ekolojiye ve mücadelesine yakın insanlardan olması için baskı oluşturulmalıdır.

9-Karadeniz dernek ve platformlarının birlikteliğinin sağlanması için şimdilik Whatshapp grubu oluşturulacak.

10- Karadeniz toplantılarının devamı için çaba harcanacak.

11-Konuşmalar ve görüş alışverişleri toplantıya katılan dernek ve platformların yönetim-yürütmelerinde değerlendirildikten sonra çalışmalara devam edilecek.

12- Karadeniz illerinde derneği-platformu olmayan yerlere destek sağlanarak platformların oluşturulmasına yardımcı olunacak.”