Antalya Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu  Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 08 Mart 2023 Çarşamba günü saat 12:30’da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda “Kadınlar, Erkek Egemen Rantçı Sisteme Karşı Umudu ve Yaşamı Tekrar Örecektir!” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyon Başkanı Dr. Hafize Öztürk Türkmen ve TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin’in açılış konuşmalarından sonra basın açıklamasını Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Çiler Akın Akdeniz okudu. Açılış konuşmalarında Dr. Öztürk Türkmen ve Dr. Şahin deprem bölgesinde yaşanan yoklukların, sıkıntıların kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerine ve yaraları sarmanın dayanışmayla olanaklı olduğuna değindiler.
 
Basın açıklamasında yaşamakta olduğumuz felakette de kadınların daha çok acı çektiğine vurgu yapılarak bu sene 8 Mart’ın depremde kaybettiğimiz kadın hekimlere ve tüm kadınlara adandığına vurgu yapıldı.
 
Dr. Çiler Akın Akdeniz “Savaşlar, ekolojik yıkımlar, ekonomik krizler her zaman önce kadınlar ve çocukları vurmaktadır dedik hep. 6 Şubat Maraş depremleri sonrasında da geniş bir coğrafyada yaşanan yıkımın sonuçları yine kadınlar açısından daha derin ve ağır yaşanmakta.” Olduğunu belirtti.
 
“Yıkılan kentlerde yaşamı örmek, tekrar erkek egemen rantçı sisteme teslim etmemek için, hayatta kalanların yaşama tutunma umudunu örgütleyebilmesi için dayanışmayı olanca gücümüzle örgütlemeliyiz.” Vurgusunu da yapan Dr. Çiler Akın Akdeniz yaşanan felaket sonrası hayatta kalan ve hala umudu örgütleyen tüm kadınlara selam göndererek açıklamayı tamamladı.