İzmir'de sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin düzeltilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Aile hekimliklerinde teşvik ödemesi için muayene sayısının artırıldığına dikkat çeken sağlıkçılar, "Sağlık hizmetlerinin niteliği düşeceği gibi kölelik koşullarında çalışma artacak. Halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığını hiçe sayan bu uygulamanın kabul edilebilir yanı yoktur" açıklamasını yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Konak İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanarak Sağlık Bakanlığı'nın Ek Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etti. "1. Basamak Ek Ödeme Yönetmeliği'ni kabul etmiyoruz. Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret istiyoruz" yazılı pankart açan sağlıkçılar "Maaşlarda gerçek enflasyon oranında zam" ve "Eşit işe eşit ücret" yazılı dövizler taşırken; “Ek ödeme değil, tek ödeme", "İnsanca yaşamak istiyoruz" sloganları attı.

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Nursel Yücesoy okudu. Açıklama şöyle:

“İHTAR PUANI ALANLARA BİR AYDAN ÜÇ AYA KADAR DESTEK ÖDEMESİ YAPILMAYACAK”

"Yeni yönetmelikte ihtar puanı alanlara bir aydan üç aya kadar destek ödemesi yapılmayacağı hükmü de getirilmiştir. Hali hazırda aile hekimlerine ödenen ücretin yanı sıra 'Destek ödemesi' adı altında yeni bir ödeme kalemi getirilmiştir. Buna göre; halk sağlığının geliştirilmesi amaçlanarak tavan ücretinin yüzde 42'si oranında ödeme yapılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla kısmi bir iyileştirme yapılmıştır. Ancak ihtar puanında belirtilen hususlar ile ilgili yönetmelikle düzenleme yapılamayacağına dair AYM kararına rağmen, bu ödeme yapılırken ihtar puan cetvelinde belirtilen ihtar puanı alanlara bir aydan üç aya kadar destek ödemesi yapılmayacağı belirtilmiştir. Yönetmelik değişikliği ile tıpkı ek ödemede olduğu gibi teşvik ödemesi adı altında daha fazla çalışma karşılığında ilave ücret getirilmiştir."

"NE KADAR HASTA O KADAR ÜCRET"

CHP'li Gökçen "Zamanımız geldi" dedi ve sordu: Dedikodu ve trollüğün iktidarı mı, bilimle konuşulan bir Türkiye mi? CHP'li Gökçen "Zamanımız geldi" dedi ve sordu: Dedikodu ve trollüğün iktidarı mı, bilimle konuşulan bir Türkiye mi?

Hekimlerin fazla mesai yapmasının bazı sorunlar yaratacağına vurgu yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Günlük muayene sayısının 40’ın üzerine çıkması halinde tavan ücretin yüzde 10’u ile yüzde 42’si arasında teşvik ödemesi getirilmektedir. Böylece ne kadar çok hasta muayene edilirse o kadar çok ücret anlayışı getirilerek koruyucu sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde zaman sorunu yaratmış olacaktır. Aile hekimliklerinde gelirler biraz artsın diye muayene edilecek kişi sayısı 61 veya 76 hasta üstüne çıkarılmaya çalışacak ve mesai saatlerinin de uzamasına neden olacaktır. Bu durum sağlık hizmetlerinin niteliğini düşüreceği gibi kölelik koşullarında çalışmayı artıracaktır. Halkın ve sağlık emekçilerinin sağlığını hiçe sayan bu uygulamanın kabul edilebilir yanı yoktur. Yönetmelik değişikliği ile aile hekimlerine getirilen destek ödemesi oranı yüzde 42 iken aile sağlığı çalışanlarına bu oranın yüzde 3 olarak belirlenmesi yani ekip çalışanlarının ek ödemeleri arasında yüzde 39 oranında anormal bir fark olması ücrette adalet ilkesine aykırıdır. Dolayısıyla bu oranın mutlaka yükseltilmesi gerekmektedir. Kaldı ki yine ekibin bir parçası olan ASM’ de çalışan işçileri ise bu ek ödemeden hiçbir şekilde yararlanamayacaktır. Bu ayrımcılığı kabullenmek mümkün değildir. Ayrıca aile hekiminin izinli veya raporlu olduğu süreçte muayene yapmaması durumunda beraber çalıştığı aile sağlığı çalışanı da destek ödemesi alamayacak oluşu kabul edilemezdir. Gebe takibinden, aşı takibine vb. işlerine hekimi olmasa da devam eden aile sağlığı çalışanının bu uygulama ile emeği yok sayılmıştır."