İzmir Tabip Odası (İTO) seçimini kazanan Demokratik Katılımcı Hekimler'in başkanı ve görev dağılımı yapıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı ise Prof. Dr. Süleyman Kaynak oldu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısı dün yapıldı. Toplantı sonucunda Prof. Dr. Süleyman Kaynak, başkan seçildi. Toplantı sonucunda görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Veznedar Üye Uzm. Dr. Behiye Munğan, Muhasip Üye Uzm. Dr. Haldün Öniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Uzm. Dr. Yüce Ayhan, Dr. Serkan Şen.

DEMOKRATİK KATILIMCI HEKİMLER KAZANMIŞTI

İzmir Tabip Odası’nın 2022-2024 Olağan Genel Kurulu'nda odanın yeni yönetimi için Demokratik Katılımcı Hekimler, Çağdaş Hekimler grubu ve Hekim Güçbirliği grubu yarışmış, Konak Salih İşgören İlkokulu'nda gerçekleştirilen seçimde, oda yönetimini, Demokratik Katılımcı Hekimler kazanmıştı.