İYİ Parti Grubu; Ziraat Bankası tarafından Demirören Grubu'na verilen bir kredinin teminatı olarak alınan arazinin imar durumuna ilişkin iddiaların araştırılması önergesinin bugün TBMM’de görüşülmesini önerdi.

İYİ Parti Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Banka krediyi verebilmek için, Kemer Yapı ve Turizm AŞ’nin İstanbul-Eyüpsultan ilçesinde yer alan, içinde 901 hak sahibine ait konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin sosyal donatı alanı olarak terk edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’de ipotek tesis ettirilmiştir" dedi. Öneri, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti Grubu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda; Ziraat Bankası tarafından Demirören Grubu'na verilen bir kredinin teminatı olarak alınan arazinin imar durumuna ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla 12 Ekim'de verilen Meclis Araştırması önergesinin görüşülmesini önerdi. 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 20 vekilin imzasının bulunduğu önergede, şu ifadeler yer almıştı:  

Kılıçdaroğlu'ndan sabahın kör karanlığında "kış saati" videosu: Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular Kılıçdaroğlu'ndan sabahın kör karanlığında "kış saati" videosu: Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular

"Banka krediyi verebilmek için, Kemer Yapı ve Turizm AŞ’nin İstanbul-Eyüpsultan ilçesinde yer alan, içinde 901 hak sahibine ait konutların bulunduğu Kemerköy Sitesinin sosyal donatı alanı olarak terk edilen bölümüne 6 Ağustos 2018’de ipotek tesis ettirilmiştir. Arazinin Kemer Yapı ve Turizm AŞ. mülkiyetinde bırakılmış olan bu bölümünde inşaat yapılamayacağına dair bazı parseller için tapuda şerh düşüldüğü, bazıları için de noter onayıyla beyanda bulunulduğunu dikkate almamıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4 Eylül 2018’de re’sen imar değişikliği yaparak daha önce İBB Meclisi tarafından yeşil alan ve özel spor alanı olarak onaylanan planı bozarak yapılaşmaya açmıştır. 6 Nisan 2022’de imar planları yenilenmiş ve Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edilmiştir.  Açılan davalar devam ederken 12 Ağustos 2022’de Ziraat Bankası üzerine geçen araziyi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına devretmiştir. İhtiyati tedbir kararlarına rağmen yapılaşma süreci hızlandırılmıştır. Haksız, hukuksuz özel mülkiyete bir saldırı olduğu, Ziraat Bankası gibi bir devlet bankasının alet edildiği usulsüz bir krediye dayanak aranırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilerini kötüye kullanıldığı da söz konusu olmuştur."

"TALİMATLA KREDİNİN SAĞLANDIĞI AŞİKAR"

Bugün partisinin grup önerisi üzerine Genel Kurul’da konuşan Nuhoğlu, şunları söyledi:

"Bu alan aynı zamanda Eyüpsultan Belediyesi tarafından Afet anında Acil Toplanma Alanı olarak ilan edilmiş bir yerdir. Bölgenin iklim ve jeolojik şartlarına uygun olarak su taşkınlarını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Konut alanları ile spor alanları ve yeşil alan ayrımı özenle kurgulanmıştır. Bu açıdan bakıldığında bütüncül bir yerleşim planı göze çarpmaktadır. Hatalar peş peşe gelince yapılaşmaya açılmasının çeşitli sakıncaları da göz ardı edilmektedir. Sonuç itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, re’sen imar durumlarını değiştirme ve Rezerv Yapı Alanı ilan etme konusunda, ne yazık ki kanunun verdiği yetkileri kötüye kullanmaktan ve hak sahiplerini mağdur edecek kararlar almaktan çekinmemektedir… Siyasi amaçlar doğrultusunda bütün medyayı kontrol altına alarak, tek sesli yandaş medya oluşturma uğruna, büyük bir yolsuzluk yapıldığı ve şartların uygun olmamasına rağmen, talimatla kredinin sağlandığı aşikardır." 

HDP: "ZİRAAT BANKASI HORTUMLANIYOR, HORTUMLANIYOR"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da öneriyi desteklerken şunları söyledi:

"Çiftçiler borç altında. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor, hayvan üreticisi gebe inekleri bile kesime gönderiyor. Bu şartlarda milletin vekilleri ne yapar? Çiftçiye daha fazla destek verir ama bütçeden yeterli desteği vermiyoruz, vermediğimiz için de çiftçi tefeciye düşüyor. Gidin çiftçilerin çoğu tefecilere borçlu. İşte, bunun önüne geçmek için atalarımız ne yapmış, Osmanlı ne yapmış? Aynen o dönemde de tefeciye düşüyormuş çiftçiler, önce sandıkları kurmuş Mithat Paşa 1863'te, daha sonra bu çiftçi sandıkları birleştirilmiş ve 1888'de Ziraat Bankası kurulmuş. Neden kurulmuş? Çiftçiye destek vermek için, çiftçiyi tefeciden kurtarmak için kurulmuş ve yüz yıla yakın süre çiftçiye destek vermiş Ziraat Bankası, varlık sebebi bu olmuş ta ki AKP'ye kadar. AKP iktidara gelmiş, artık Ziraat Bankası çiftçinin değil, yandaşın bankası olmuş. Ziraat Bankası hortumlanıyor, hortumlanıyor. Ziraat Bankası kredilerinin çok küçük bir bölümünü çiftçiye veriyor ama kredilerinin büyük bölümünü nereye veriyor? Yandaşlara veriyor. Kimin talimatıyla veriyor? AKP'lilerin talimatıyla veriyor.”

CHP: "CUMHURBAŞKANI BU İŞTEN MESUL MÜDÜR, DEĞİL MİDİR?"

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de şöyle konuştu:

"Hani, o 'Dicle'nin kenarında bir kurdun koyunu kapmasından ben mesulüm' diyen sayın Cumhurbaşkanı bu işten mesul müdür, değil midir? Ziraat Bankası Genel Müdürü, Cumhurbaşkanının onayı, talimatı, haberi olmadan en basitiyle bunu verebilir mi? Bence veremez arkadaşlar. Ben şunu söylüyorum; bugün, burada bir parselasyon planını bakanlık eliyle yapmaya çalışıyorsunuz. Bu krediyi veren, bu krediyi alan, hukuk dışı imarsız parselasyon planı yapan ve buraya bir çivi çakan yarın bu işte, hukuk önünde hesap verecektir." 

"BU KREDİ BİLİNÇLİ OLARAK SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTULUYOR"

İYİ Parti'nin grup önerisi aleyhine konuşan Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da şunları söyledi:

"Ziraat Bankası ticarete, enerjiye, hizmet sektörüne, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izlenmektedir. Ziraat Bankası'ndan kullandırılan kredi ise teminatlı kredidir. Ancak bu kredi bilinçli olarak sürekli gündemde tutulmaktadır." 

Önergenin bugün görüşülmesi önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.