Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da bir askeri alanı daha konut imarına açtı. TOKİ'ye devredilen Maltepe'deki 528 bin metrekarelik askeri alana, 7 katlı "sosyal konutlar" yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maltepe Atışokulu Mahallesi'ndeki askeri arazi için TOKİ'nin hazırladığı imar planı değişikliğini onaylayarak itirazlar için askıya çıkardı.

Sözcü'nün haberine göre, plan açıklama raporunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 11. Kalkınma Planı kapsamında 100.000 Sosyal Konut Projesi çalışmaları yürütüldüğü hatırlatıldı.

FONKSİYONU DEĞİŞTİRİLDİ

Bu kapsamda barınma ve konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Maltepe'de bulunan, MSB adına olan tahsisleri kaldırılan ve TOKİ'ye devri yapılan taşınmazlarda, kentsel alan üretimi çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Aslanları da yok ediyoruz: Bütün dünyadaki aslan nüfusu en fazla 39 bin Aslanları da yok ediyoruz: Bütün dünyadaki aslan nüfusu en fazla 39 bin

Bu doğrultuda İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nda Askeri alan ve Askeri Güvenlik Bölge fonksiyonuna sahip olan dev arazinin fonksiyonu Kentsel Gelişme Alanı olarak değiştirildi.

TİCARET VE KONUT İMARI VERİLDİ

Aynı anda uygulama ve nazım imar planı değişiklikleri de gerçekleştirildi. Toplam 528 bin 718 metrekarelik alanın, 122 bin 442 metrekaresi konut alanı, 138 bin 701 metrekaresi ise ticaret+konut alanı olarak planlandı.

Bu fonksiyonlara sahip alanlarda inşaat oranı 1,5, yükseklik 7 kat olarak planlandı. Arazinin geri kalanında, park, belediye hizmet alanı, okul, hastane, cami, sosyal ve kültürel tesisler yer alacak.