İstanbul'da Silivri Belediye Meclisi, belediyenin 2022 yılı ek bütçesinin 280 milyon TL olarak belirlenmesini içeren teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti.

İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısının 4’üncü gündem maddesinde “Belediyemiz 2022 yılı ek bütçesinin oluşturulmasının görüşülmesi.” yer aldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2022 yılının ek bütçesinin 280 milyon TL olarak uygun görüldüğünü ifade etti. Silivri Belediyesinin 445 milyon TL olan 2022 yılı bütçesi, ek bütçe ile 725 milyon TL olması bekleniyor.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ YILI DENK BÜTÇE İLE BİTİRECEK”

Ek bütçenin gerekliliğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, 2021 yılı Aralık ayında ekonomik göstergelerde meydana gelen bozulmalar, değişimler ve artışlar neticesinde mal ve hizmetlere ulaşımın maliyetlerindeki artışın herkesin malumu olduğunu belirterek, "Belediyemizin 2022 yılı bütçesini de 2021 yılı ekim ayında bu meclise getirmiş ve hep beraber 445 milyon TL olarak oylamıştık, onaylamıştık. Yine bilindiği üzere gelecek yıllar için yapılan bütçelerde Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı gibi kurumların öngörüleri ile bunlarla belirlenen kıstaslar ve rakamlar esas alınmaktadır. Haliyle bizim bütçemizde de gelir ve gider öngörülerimiz bu esaslar üzerine belirlenmiştir. Pandemi sonrasında dünyada yaşanan emtia fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki bozulmalar, kırılmalar ve sorunların ülkemizde de yaşanması kaçınılmaz olmuş, 2021 yılı sonundan itibaren tahminlerin üzerinde fiyat artışları olmuş ve enflasyonist bir ortam oluşmuştur. Yine memur maaşlarında yapılan artışlar da dikkate alındığında bütçemizde personel ödemeleri için öngörülen ödenek miktarının yetersiz kaldığı da hepinizin bilgisinde olmalıdır. Ayrıca asgari ücrette yeniden yapılan iyileştirme ve memur maaşlarında yapılan enflasyon oranındaki artışlar karşısında personel giderleri noktasında da ek bütçe yapmamız kaçınılmaz olmuştur" dedi.

İhtiyaç olan ödeneklerin toplam tutarlarının İnsan Kaynakları Müdürlüğü için 51 milyon 151 bin TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü için 12 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğü için 119 milyon 167 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü için 33 milyon 847 bin TL, İşletme İştirakler Müdürlüğü için 6 milyon 635 bin TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü için 57 milyon 200 bin TL olarak toplamda da 280 milyon TL’lik bir ek bütçeyi uygun gördüklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Önümüzdeki 6 ayda ülke ve dünya genelinde olağanüstü durumlar yaşanmaz ise oluşturulacak kaynaklar ve bütçe disiplini ile Silivri Belediyesi'nin yılı denk bütçe ile bitireceğinden hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Kaynak: igf