Türkiye'nin içinde bulunduğu ve giderek ağırlaşan ekonomik krizi ve krizin tetiklediği ağır işsizlik dalgasının gelişim seyrini işsizlik ödeneğine başvuru sayılarındaki değişimden de görmek mümkün. Açıklanan rakamlara göre işsizlik ödeneği başvuruları 2018’in ikinci yarısında fırladı ve başvuru sayısı bir yıl içinde yüzde 77 artarken, işsizlik sigortasından yararlananların sayısı da yüzde 50 artmış oldu.
İşkur işsizlik sigortası bültenlerine göre DİSK-AR tarafından hazırlanan verilere göre işsizlik ödeneği başvurularında Eylül 2018 ile Ocak 2019 arasında rekor artışlar yaşandı. Beş ayda işsizlik ödeneği için yeni başvuru yapan kişi sayısı 985 bin gibi yüksek bir sayıya ulaştı. Ocak 2018'de de 145 bin olarak gerçekleşen işsizlik ödeneği başvurusunun yılın ilk 8 ayında 98 bin ile 128 arasında olmak üzere inişli çıkışlı bir seyir izlediği gözlemlenirken, Eylül 2018'den itibaren başvuru sayılarında çok hızlı bir yükseliş grafiği yaşanmaya başlandı. Buna göre işsizlik ödeneği başvuruları Eylül 2018’de 140 bin, Ekim 2018’de 168 bin, Kasım 2018’de 208 bin, Aralık 2018’de 211 bin ve Ocak 2019’da 257 bin olarak gerçekleşti. Böylece 2018'in ikinci yarısındaki işsizlik ödeneği başvurusu ilk yarısında göre iki katına ulaştı.

SADECE BEŞ AYDA İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURAN KİŞİ SAYISI BİR MİLYONA DAYANDI

Ağustos 2018’de 106 bin olan işsizlik ödeneği başvuruları yüzde 142 artarak 257 bini aştı. Ocak 2018’e göre işsizlik ödeneği başvurusundaki artış yüzde 77 olarak gerçekleşti. 2018 yılının ilk yarısının en yüksek işsizlik ödeneği başvurusuna sahne olan Ocak 2018 ile bile kıyaslandığında 145 binden 257 bine ulaştığı görülüyor. Bu veriere bakıldığında Ocak 2019'ı Şubat-Ağustos dönemiyle de kıyasladığınızda aylık başvuru sayısının 2.5 katına çıktığını görüyoruz. Böylece Eylül 2018-Ocak 2019 döneminde  985 bin kişi işsiz kaldığı için işsizlik sigortası ödeneğine başvurmuş oldu.

İŞSİZLİK SİGORTASINA BAŞVURU YETERLİLİĞİNE ULAŞMAK ZOR OLMASINA RAĞMEN VERİLER KRİZİN BOYUTLARINI GÖSTERİYOR

İşsizlik sigorasına başvuru sayısı krizin seyrini ve etkilerini doğrudan takip etmeyi mümkün kılan önemli bir veri durumunda ancak Türkiye'de işsizlik ödeneğine başvurmak için son üç yılda 600 gün çalışma koşulu var ve bu nedenle işsiz kalanların önemli bir bölümü de ödenek için başvuru yapamıyor. Bu nedenle krizde işsiz kalanların çok daha fazla olduğunu söylemek mümkün.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR BİR YILDA YÜZDE 50 ARTIŞLA 656 BİNE YÜKSELDİ

İşsizlik ödeneği başvurularına paralel olarak işsizlik ödeneği alanların sayısı da hızla arttı. Ocak 2018’de 439 bin olan aylık işsizlik ödeneğinden yararlananların sayısı Eylül 2018’den itibaren yükseliş eğilimine girdi. Yıl sonunda 577 bine ulaşan işsizlik ödeneğinden yararlanan işsiz sayısı Ocak 2019 ise tüm zamanların rekorunu kırarak 655 bine yükseldi. Böylece işsizlik sigortasından yararlananların sayısı bir yılda yüzde 50 artmış oldu. Bu süreci daha net takip etmeyi mümkün kılan iki grafiğimizi de ilginize sunuyoruz.