CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in İşsizlik Sigorta Fonu'na ilişkin soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi. Selçuk, İşsizlik Sigorta Fonu ile ilgili hak kazanma şartları ve ödeme koş...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in İşsizlik Sigorta Fonu'na ilişkin soru önergesine Bakan Selçuk’tan yanıt geldi. Selçuk, İşsizlik Sigorta Fonu ile ilgili hak kazanma şartları ve ödeme koşullarına ilişkin çalışmalar yapılacağını açıkladı, ancak Fonun yönetiminin sendikalara devredilmesi gibi bir planlamanın bulunmadığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işçilerin desteklenmesi, işini kaybedenlere mağdur olmayacağı miktar ve sürelerde maaş bağlanması gibi amaçlarla kurulan, ancak amacına uygun yönetilmediği yönündeki eleştirilerle gündeme gelen İşsizlik Sigorta Fonunu, soru önergeleriyle TBMM gündemine taşıdı.Gürer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergelerinin ilkinde fondan yararlanma koşullarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklama yapılmasını istedi. Gürer, "İşsizlik fonundan yararlanma koşullarının kolaylaştırılması, mevsimlik ve geçici işçi gibi prim ödeyen kişilerin de işsizlik fonundan faydalanmasıyla birlikte ödeme miktar ve süresinin artırılması yönünde çalışma yapılmakta mıdır?" şeklinde soru yöneltti.

"ÖDEME MİKTARI VE SÜRELERİ DEĞİŞEBİLİR"

CHP'li Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ulusal İstihdam Stratejisinin "İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi"temel ekseninin politikalarından birisinin de "İşsizlik sigortası, daha fazla sosyal koruma sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir" olarak kararlaştırıldığına dikkat çekti.Bakan Selçuk, "Türkiye İş Kurumu 2019-2023 Stratejik Planında pasif istihdam programlarının etkinleştirilmesi amacıyla özel politika gerektiren grupları da dikkate alarak, hak kazanma şartları, ödeme miktarı ve süresine ilişkin çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Belirtilen üst politika belgeleri doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

FONUN YÖNETİMİ SENDİKALARA BIRAKILACAK MI?

CHP Milletvekili Gürer, Bakan Selçuk’a yönelttiği bir diğer soru önergesinde ise "İşsizlik ve yoksullukla mücadele için oluşturulan fonların yönetiminin sendikalara bırakılması hususunda çalışmaların yapılması planlanmakta mıdır?" sorusunun yanıtlanmasını istedi.Bakan Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun, amacına uygun şekilde 2018/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde belirlenen görev tanımları çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca yönetildiğini belirtti.Selçuk, "İşsizlik Sigortası Fonu ise 4447 sayılı Kanununun 53’üncü maddesi gereğince, en çok üyeye sahip işçi, işveren konfederasyonu ile Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca belirlenen üyelerinin de yer aldığı İŞKUR Yönetim Kurulu kararlan çerçevesinde işletilmekte ve yönetilmektedir. Fon yönetiminin sendikalara bırakılması hususunda herhangi bir planlama söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

GÜRER: "FON İYİ YÖNETİLMİYOR"

CHP'li Ömer Fethi Gürer ise 135 milyar TL civarında olduğu tahmin edilen İşsizlik Sigorta Fonu bütçesinin önemli bir bölümünün, amacına uygun kullanılmadığının toplumun tüm kesimleri tarafından bilindiğini ifade etti.

"BU KADAR MAĞDURİYET YAŞANMAZDI"

İşsizlik Sigorta Fonu’nun iyi yönetilmesi halinde, koronavirüs salgını sürecinde mağduriyet yaşayan işçiler ve işsiz kalanların bu denli zor durumda kalmayacaklarını vurgulayan Gürer, "İşsizlik Fonu için işçilerden kesilen paralar, işçilerin işsiz kalmaları durumunda ya da korona virüs salgınında olduğu gibi olağanüstü durumlarda mağduriyet yaşanmaması amacıyla kesiliyor. Ancak 12 ay düzenli çalışmayan işçiden fona kesinti yapılsa da fondan yararlanamıyor. 5 ay 29 gün çalışıp işten çıkarılanlar,10 ay çalıştırılıp işten çıkarılanlardan fona kesinti yapılıp işsiz kaldıklarında işsizlik fonundan yararlanmamaları kabul edilemez" diye konuştu.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN FON MAĞDURİYETİ

Gürer, ayrıca mevsimlik işçilerden fona para kesilmesine rağmen, yıllın belli bölümlerinde işsiz kalan mevsimlik işçilerin İşsizlik Fonu’ndan faydalanamamasının yarattığı mağduriyetin de giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.