İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Seferberlik Planı'nı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bürokratlarıyla birlikte kamuoyuna açıkladı. İBB'nin bir araya getirdiği Deprem Bilim Üst Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda güçlendirmeden acil yardıma, lojistikten sağlık önlemlerine, semt örgütlenmesinden afet koordinasyon merkezine kadar 7 başlık altında hazırlanan planda, kenti beklenen büyük depreme karşı hazırlamak için yol haritası çıkarıldı. 

Bilim insanlarının, meslek örgütleri temsilcilerinin ve siyasilerin katıldığı toplantıda İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkan Prof. Dr. Ayşe Erdinçler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar birer konuşma yaptı.  

Deprem olgusunun İSKİ’de sürekli bir gündem maddesi olduğunu belirten İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın konuşmasının satır başları şöyle:   

“DEPREM OLGUSU İSKİ'DE SÜREKLİ GÜNDEM MADDESİ"

 Deprem olgusunun İSKİ’de sürekli bir gündem maddesi olduğunu, her ay düzenli olarak geniş katılımlı depreme hazırlık koordinasyon toplantıları düzenlendiğini; olası bir depremin su ve kanalizasyon hizmetlerine etkilerinin ortaya konulması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla birçok proje ve çalışmayı tamamlandığımızı belirterek sözlerime başlamak isterim. Depreme yönelik çalışmalarımızdan en başta geleni ‘Olası Bir Depremin İstanbul’a Su Sağlayan Barajlara Etkisinin Belirlenmesi Projesi’dir. Bu proje kapsamında, ilimize su sağlayan bütün barajların, deprem ve taşkın risk analizleri yapılmış; projenin çıktıları ışığında, Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğundaki barajlarda gerekli rehabilitasyon projelerinin gerçekleştirilebilmesi için idaremiz ve DSİ arasında kısa bir süre önce ‘İstanbul Büyükçekmece, Alibeyköy ve Ömerli Barajları Rehabilitasyon Proje Yapımı İşlerine Yönelik Ek Protokol’ karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. İSKİ sorumluluğunda olan diğer barajların (Elmalı, Istranca ve Terkos Barajları) iyileştirme projelerinin hazırlanması amacıyla da 2023 Yılı Yatırım Programı’na ödenek konulmuş ve proje çalışmalarına başlanmıştır. 2022 yılında tamamlanan diğer bir proje olan ‘Olası Bir Depremin İstanbul Su-Atık Su Tesislerine ve Şebeke Hatlarına Etkisinin Araştırılması Projesi’ kapsamında; İdaremize ait tesislerin ve mekanik sistemlerin, ayrıca, içme suyu isale ve atık su kolektör hatlarının deprem analizleri yapılmış ve her bir tesis için güçlendirme önerileri hazırlanmıştır. Proje sonuçları ışığında, öncelik içme suyu arıtma tesislerimize verilmiş, Büyükçekmece ve İkitelli İçme Suyu Arıtma tesislerinde uygulama projesi hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 

“İÇME SUYU İSALE VE ATIK SU KOLEKTÖR HATLARINININ ANALİZLERİ YAPILDI, GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ HAZIRLANDI"

 İdaremiz tarafından yeni tamamlanan bir diğer proje olan ‘İstanbul İçme Suyu İsale ve Atık Su Kolektörleri Deprem Güvenlik Analizleri’ çalışması, Sayın Prof. Dr. Naci Görür hocamızın danışmanlığında hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada; içme suyu ve atık su boru hatlarının beklenen depremden nasıl etkilenecekleri araştırılmış ve hatlar üzerindeki muhtemel kırık sayıları tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları dikkate alınarak su isale hatları bağlantı noktalarında meydana gelebilecek kırılmaların engellenmesi amacıyla flexible (esnek) boru bağlantı parçalarının teminine yönelik 2023 Yılı Yatırım Programı’nda ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, Dünya Bankası finansmanı ile İLBANK tarafından yürütülmesi planlanan ‘İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi’ kapsamında İdaremizce ‘Atık Su Altyapı Sistemlerinin Depreme Güvenli Hale Getirilmesi’ projesi önerilmiştir. Tüm bu çalışmalara ek olarak İSKİ, ‘Olası Bir Depremin İSKİ Şube Binalarına Etkisinin Belirlenmesi’ projesini tamamlamış; deprem performansı yeterli çıkmayan ve halkımızın çoğunlukla ziyaret ettiği şube müdürlüğü binalarımız için de gerekli tedbirleri ivedilikle almıştır. Bu kapsamda 2019 yılı sonrası Beykoz, Esenler, Bakırköy-Zeytinburnu ve Çatalca yeni hizmet binaları hizmete alınmış, bazı şubelerimiz ise (Kartal ve Gaziosmanpaşa) kiralık binalara taşınmıştır. 

1. İzmir Basın Kampı  “Yol Arıyoruz” temasıyla Seferihisar’da düzenlenecek 1. İzmir Basın Kampı “Yol Arıyoruz” temasıyla Seferihisar’da düzenlenecek

RİSK YÖNETİMİ VE ACİL MÜDAHALE ŞUBESİ KURULDU, TARİHİ VE KÜLTÜREL SU YAPILARININ RESTORASYONU SÜRDÜRÜLDÜ

İdaremiz, İstanbul su medeniyetinin bir parçası olan tarihi ve kültürel su yapılarını da unutmamış; bu kapsamda deprem nedeniyle karşılaşılabilecek risklerin azaltılmasına yönelik İSKİ Vakıf Sular bünyesindeki kültür varlıklarının restorasyon çalışmalarını sürdürmüştür. Uzun Kemer, Eğri Kemer, Bozdoğan Kemeri, Terkos Tarihi Pompa İstasyonu restorasyonları bu çalışmalarımıza örnektir. İSKİ kurumsal yapısını da gözden geçirmiş, deprem başta olmak üzere kriz ve afet durumunda görev yapacak Risk Yönetimi ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü’nü kurmuştur. Anılan müdürlük bünyesinde de 30 kişiden oluşan bir arama-kurtarma ekibi oluşturulmuş; her türlü donanıma sahip bir arama-kurtarma aracı hizmete alınmıştır. İzmir ve son olarak Hatay ilimizde yaşanan deprem felaketinde ekibimiz, arama-kurtarma çalışmalarında yoğun faaliyet göstermiştir. 

İSKİ SU VE ATIK SU HİZMETLERİ DEPREM DİRENÇLİLİĞİ ACİL EYLEM PLANI ÇALIŞMASINA DA BAŞLADIK

 Devam eden ‘İSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Master Plan’ çalışmamızda da deprem önemli bir gündem maddesi olmuş; olası bir deprem durumu öncesi ve sonrası için alınması gereken önlemler kısa, orta ve uzun vadede ortaya konulmuştur. Master Planla bağlantılı olarak yürüttüğümüz projeler ve önümüzdeki dönemde yapılacak işleri, depremde izlenecek hareket tarzını ortaya koyacak ayrıntılı bir 'İSKİ Su ve Atık Su Hizmetleri Deprem Dirençliliği Acil Eylem Planı' çalışmasına başladığımızı belirtmek isterim. Sonuç olarak İSKİ, olası İstanbul depremi sonrasında kentsel su yönetiminin hiç olmadığı kadar önem taşıdığının bilinci ile hareket ederek, yaşam kaynağımız olan suyun hemşerilerimize kesintisiz sağlanması ve atık su hizmetlerinin sürekliliğinin teminine yönelik tüm gücüyle çalışmalarına devam etmektedir.”