İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2022'nin ilk dört ayında yaşanan iş cinayetlerini raporlaştırdı. En çok iş cinayeti İstanbul'da yaşanırken, ilk dört ayda en az 479 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre 2022 yılının ilk dört ayında en az 479 işçi hayatını kaybetti. Raporda "Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk dört ayında (Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 121 ve Nisan ayında 129 olmak üzere) en az 479 işçi hayatını kaybetti" denildi.

aylar

2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 428 ücretli (işçi ve memur) ve 51 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 89’unu ücretliler yüzde 11’ini ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor.

istihdam

Gözden kaçırmayın

2022'nin ilk üç ayında en az 347 işçi hayatını kaybetti 2022'nin ilk üç ayında en az 347 işçi hayatını kaybetti

İŞ CİNAYETLERİNİN İŞKOLLARINA GÖRE DAĞILIMI

2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: İnşaat, Yol işkolunda 83 işçi; Taşımacılık işkolunda 61 işçi; Tarım, Orman işkolunda 57 emekçi (30 işçi ve 27 çiftçi); Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 36 emekçi; Metal işkolunda 35 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 32 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 31 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 22 işçi; Madencilik işkolunda 19 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 16 işçi; Enerji işkolunda 15 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 13 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 12 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 9 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 6 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 4 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 3 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 20 işçi hayatını kaybetti.

işkolları

İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENLERİ

2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, Servis Kazası nedeniyle 93 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 89 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 67 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 63 işçi; Covid-19 nedeniyle 40 işçi; İntihar nedeniyle 26 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 21 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 17 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 17 işçi; Şiddet nedeniyle 17 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 8 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 2 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 19 işçi hayatını kaybetti.

nedenler-1

2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 33 kadın işçi ve 446 erkek işçi hayatını kaybetti.

yaşlar

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 7 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 55 işçi, 28-50 yaş arası 246 işçi, 51-64 yaş arası 108 işçi, 65 yaş ve üstü 33 işçi, Yaşını bilmediğimiz 29 işçi hayatını kaybetti.

örgütlülük

ÖLENLERİN YÜZDE 17'Sİ SENDİKALI

2022 yılının ilk dört ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 17’si (yüzde 3,54) sendikalı işçi, 462’si ise (yüzde 96,46) sendikasız. Sendikalı işçiler metal, kimya, sağlık, madencilik, taşımacılık ve belediye işkollarında çalışıyordu.

şehirler