TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ konfederasyonları, Meclis gündeme gelecek olan torba yasa hakkında ortak açıklama yayınlayarak, kıdem ve tazminat haklarını ortadan kaldıracak yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve hükümete yakınlığıyla bilinen Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Meclis gündemine gelecek olan torba yasa teklife karşı ortak açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerden kaygı duyduklarını ifade eden konfederasyonlar, yasa teklifinin Meclis gündeminden çekilmesini talep etti.

“DÜZENLEMEYİ SON DERECE SAKINCALI BULUYORUZ”

Açıklamada, teklifle birlikte belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılmasının söz konusu olduğuna dikkati çekilerek, “Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz” denildi.

“ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin belirli süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamalarının büyük haksızlıklara neden olacağının altı çizilen açıklamada, “Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır. Çalışma düzeni ve sosyal adaletin bozulmasına neden olacaktır. Ülkemizde belirsiz süreli iş sözleşmesi esasına dayalı olarak düzenlenen iş hukuku düzeninin alt üst olmasına yol açacaktır. Ayrıca yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

 “İŞÇİLERİN SESİNE VE ARZUSUNA KULAK VERİN”

Salgın ve deprem felaketiyle uğraşılan bu zamanlarda çalışanların haklarında kayıplar yaratacak teklifin Meclis gündeminden geri çekilmesinin çalışanların ortak arzusu olduğuna değinilen açıklamada, şöyle denildi: “TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili düşünülen düzenlemelerin ülkemizde uzun bir geçmişi olan sosyal diyalog mekanizmaları kullanılarak ele alınmasından yana olduğumuzun bir kez daha altını çiziyoruz.”