TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), inşaat mühendislerinin istihdam ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı “yeterli istihdam, adil atama" talebiyle "Talebimiz Geleceğimiz" kampanyasını başlattı. Kampanyaya ilişkin şubelerden eş zamanlı açıklama yapıldı. İMO Ankara Şubesi Başkanı Bülent Tatlı, bir şantiye şefinin kağıt üzerinde birden fazla şantiyede görev aldığını, atamalarda ‘torpil’ ile iş alımı yapıldığını söyledi. İMO Sekreteri Özer Akkuş ise “Bizim mesleğimiz son dönemlerin en büyük krizini yaşıyor. İnşaat mühendislerinin işsizlik oranı yüzde 28’lere yaklaşmış durumda" dedi. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, tüm şubelerinden eş zamanlı açıklama yaparak, inşaat mühendislerinin istihdam, atama ve özlük hakları için “Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz Yeterli İstihdam Adil Atama” kampanyasını başlattı.

"MESLEKTAŞLARIMIZIN YÜZDE 70’İ BORÇLU"

İMO Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklamasında konuşan İMO Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş, şunları söyledi:

“Bizim mesleğimiz son dönemlerin en büyük krizini yaşıyor. İki sene önce yaptığımız bir araştırmaya göre inşaat mühendislerinin işsizlik oranı yüzde 28’lere yaklaşmış durumda. Meslek yaşı 5 yıl olan meslektaşlarımızda işsizlik oranı yüzde 48. Bu bir yandan plansız bir eğitim sistemi ve kontenjan düzenini bir yandan bir işi yaparken akademik mesleki bilgi birikiminin yok sayıldığı, önemsenmediğini ifade ediyor. Bugün geldiğimiz noktada meslektaşlarımızın yüzde 70’i borçlu. Aldıkları ücretlerle ailelerini geçindiremiyorlar. Biz uzun süredir istihdam sorununa dair çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Talepleri karar alıcılarına iletiyoruz. Ancak şu geldiğimiz noktada önerilerimizin karar alıcıları tarafından çok da ciddiye alındığını ne yazık ki göremedik” diye konuştu.

İMO Ankara Şube Başkanı Bülent Tatlı ise, inşaat mühendislerinin düşük ücretler, uzun mesai ve güvencesizliğe mahkum edilmesi nedeniyle meslek dışında farklı sektörlere çalıştığını belirterek hayat mücadelesi verdiğini belirterek, mühendislerinin taleplerini şöyle sıraladı:

Bakan Çavuşoğlu: Uyarılar dikkate alındı Bakan Çavuşoğlu: Uyarılar dikkate alındı

"BİR ŞANTİYE ŞEFİ KAĞIT ÜZERİNDE BİRDEN FAZLA ŞANTİYEDE GÖREV ALIYOR"

 “-Mevzuat düzeltilmeli, 1500 m2 üzerindeki her şantiyede şantiye şefliğinin tam zamanlı bir iş olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Bir şantiye şefinin, belirtilen sınırın üzerine çıkan çalışma alanlarında birden fazla şantiyenin kağıt üzerinde şefi olarak görev almasına izin verilmemelidir.

-Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın işyerlerinde fiilen yaptıkları iş ile SGK kayıtlarında yer alan meslek kodları Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kamu kuruluşları tarafından karşılaştırılmalı, meslektaşlarımızın yaptıkları işe uygun meslek kodu ve en az TMMOB tarafından belirlenen asgari mühendis maaşı ile çalışmaları sağlanmalıdır.

-Tüm iş yerlerinde çalışma koşulları ve süreleri, mevcut durumda da denetim görev ve yetkisine sahip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince aktif ve sürekli olarak denetlenmeli. Kamu yatırımlarında genç mühendis istihdamı zorunlu hale getirilmeli.

"KAMU KURUMLARINA YAPILACAK ATAMALARDA ‘TORPİL’ UYGULAMASINDAN VAZGEÇİLMELİ"

-Kamuda taşeronlaşmaya derhal son verilmeli, taşeron olarak çalışan meslektaşlarımız kadroya geçirilmelidir. Kamu kurumlarına yapılacak atamalarda, adı ‘torpil’ ile özdeşleşen ‘mülakat’ uygulamasından vazgeçilmeli, atamalar yalnızca KPSS puanı ile adil şekilde gerçekleştirilmelidir.

-Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinde meydana gelen gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek gösterge oranları yeniden düzenlenmelidir.”