Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi üzerinde geliştirilen lüks projede imar planları Danıştay tarafından iptal edilmişti. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın sırtına bir hançer daha saplayacak projenin imdadına yetişti. Bakanlık yeni imar projesi hazırlayarak askıya çıkardı.

BAKANLIK YENİ PLANLARI ASKIYA ÇIKARDI

Beşiktaş’ta bulunan Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu’nun dev arazisi için hazırlanan ticaret-konut imarlı planlara TMMOB Şehir Plancıları Odası ile TMMOB Mimarlar Odası 2013 yılında dava açtı. 2019 yılında İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi planı iptal etti. Sözcü'de yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, karara itiraz etti ve Danıştay’a giden davada istinaf mahkemesinin kararı 1 Aralık 2021’de onandı ve imar planı iptal oldu.

Ancak, arazi üzerinde yükselecek ve üç gökdelenden oluşan lüks projede mayıs ayından bu yana yürütülen inşaat çalışmaları geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu ve Beşiktaş Belediyesi projeyi mühürledi.

Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin yıkım işini alarak gündeme gelen Yapı ve Yapı firması ile Astaş tarafından inşa edilen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dün adım attı ve yargının planlarını iptal ettiği parsel 31 bin 882 metrekarelik arazinin 31 Ağustos 2022 tarihinde onayladığı yeni imar planlarını 1 Eylül itibariyle itirazlar için askıya çıkardı.

30 BİN METREKAREYE AVM REZİDANS, OTEL

Plan ile parselin 30 bin 422 metrekarelik kısmı ticaret ve turizm alanı oldu. Bu alanlara; iş merkezleri, AVM, otel, rezidans yapılabiliyor. İnşaat hakkını belirlemek için plana “İstanbul 4 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 2019 tarihli kararı ile uygun görülen mimari projede belirlenen iskana konu alanlar toplamını geçemez” notu eklendi.

KANUN İZİN VERMEYİNCE ALANIN FONKSİYONU DEĞİŞTİRİLDİ
Boğaziçi Kanunu’na göre etkilenme bölgesinde en yüksek 5 kat sınırını geçmemek şartı ile konut yapılabileceğinin hükme bağlanmış olması nedeniyle alanın ‘ticaret ve hizmet' olan fonksiyonu ‘ticaret ve turizm' fonksiyonu olarak değiştirildi. 536 bağımsız bölümden oluşan 36’şar katlı üç gökdelenden oluşan projenin iki kulesinde 251 rezidans, üçüncü kulesinde ise 156 oda, 16 süit ve üç restorandan oluşan bir otel olacak. Projenin zemin ve bodrum katlarında ise ticari alanlar yer alacak.

Mahkeme brüt emsal üzerinden 2 kat bodrum katının emsal harici tutulmasını da kamu yararına aykırı bulunmuştu. Raporda Boğaziçi Kanunu’nda bodrum katların iskan edilemeyeceğine dair hüküm yer almadığı belirtilerek buna karşın hazırlanan plan ile parsel üzerinde emsal değeri verilmediği, yapı bloklarının plana işlenerek 2 bodrum katının iskan edileceğinin plan notuna eklendiği kaydedildi.

İBB YAPI RUHSATINI 15 AĞUSTOS'TA İPTAL ETMİŞTİ
İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, imar planları yargı tarafından iptal edilen, mülkiyeti artık İBB'ye ait olmayan ve fenni mensullerin (projenin ruhsata ve planlara uygun inşa edilmesini denetleyen görevliler) istifa etmesi nedeniyle hükümsüz kalan 27 Temmuz 2018 tarihli iksa ruhsatı ile 1 Kasım 2018 tarihli yapı ruhsatlarını, başkanlık oluru ile 15 Ağustos 2022 tarihinde iptal etti.

Arazide bulunan polis okulu, riskli alan ilan edilmesinin ardından 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. Okulun üzerinde bulunduğu arazi, İçişleri Bakanlığı'yla yapılan protokolle İBB'ye devredildi. Bedeli yaklaşık 430 milyon TL olarak belirlenen arazinin imar planı değiştirilerek ticaret ve hizmet alanı ilan edildi ve arazi üzerinde 100 bin metrekarelik inşaat hakkı sağlandı.

Arazi 2018 yılında tartışmalar arasında İBB tarafından satışa çıkarıldı. Arazi 1 milyar 388 milyon 520 bin TL'ye İBB şirketlerinden KİPTAŞ'ın oldu. KİPTAŞ da aynı yıl arazi için davet usulü ile ihale düzenledi. İhaleyi, Yapı ve Yapı San. Tic. A.Ş. + ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım A.Ş. kazandı. Sözleşmenin imzalanması ile 26 Haziran 2018'de yer teslimi yapıldı.

Avrupa kentleriyle yaşlılar için iş birliği Avrupa kentleriyle yaşlılar için iş birliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının sonunda paylarının tamamını Yapı ve Yapı şirketine 2 milyar 40 milyon liraya satarak projeden çekildi. İBB’nin paylarını ihale düzenlemeden rekabet ortamı yaratmadan piyasa rayicinin oldukça altında bir değere ek protokol yoluyla devretmesi eleştirildi.