Hakimler Savcılar Kurulu, sanatçı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanmasına ilişkin tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. 

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu belirten HSK, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hâkim ve Cumhuriyet savcılarını yargısal takdir hakkı sınırlarında kalan ve kanun yollarına tabi bir takım karar ve uygulamaları üzerinden yıpratmaya dönük, hedef gösteren, eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret boyutuna varan açıklama ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur” dedi.

HSK’nın açıklaması şu ifadelerle sürdü:

Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu’nun çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz Karamollaoğlu: Sayın Kılıçdaroğlu’nun çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz

“Anayasamızın 138’inci maddesi şu amir hükümleri içermektedir: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere HSkemir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz. Anayasa'nın 138’inci maddesi çerçevesinde tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile yazılı ve görsel basın organlarının yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale içeren, hâkimlere emir ve talimat niteliği taşıyan her türlü eylem ve söylemden kaçınması Anayasal zorunluluktur.”