HDP'li kadın vekillerden cinsel istismar önergesi

HDP'li 21 kadın milletvekili, çocuk istismarı suçlarının önlenmesi amacıyla Meclis'e ortak imzalı araştırma önergesi sundu.Kadın milletvekilleri ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka...

TOPLUMSAL CİNSİYET 20.05.2020 - 21:07 20.05.2020 - 21:07

HDP'li 21 kadın milletvekili, çocuk istismarı suçlarının önlenmesi amacıyla Meclis'e ortak imzalı araştırma önergesi sundu.

Kadın milletvekilleri ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle çocuk istismarını meşrulaştıran söylemlerdeki artış ve çocukların içinde bulunduğu riske dikkat çektikleri soru önergelerini de TBMM’ye sundu.HDP’nin TBMM Grubu’ndaki bulunan tüm kadın milletvekilleri çocuk istismarının önlenmesi amacıyla hazırladıkları araştırma önergesini Meclis Başkanlığı’na sundu. Milletvekilleri çocuk istismarına ilişkin soru önergesini de Meclis’e verdi.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Araştırma önergesinin gerekçesinde çocuk istismarının önlenememesinin sebebi olarak uluslararası sözleşmelerin ve çocuk haklarına ilişkin mevcut yasaların etkin bir şekilde uygulanamamasına ve bütünlüklü bir politikanın oluşturulamamasına işaret edildi.

AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİNİN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Devletin yükümlülüklerinin hatırlatıldığı gerekçede, Ancak giderek artan istismar vakalarının yanı sıra iktidara yakın kesimlerin istismarı meşru gösteren söylemleri, devletin hâlâ çocukları koruma yükümlülüğüne uygun hareket etmediğinin açık bir göstergesidir. Nitekim İstanbul Aydın Üniversitesi’nden bir profesörün katıldığı bir televizyon programında 12 yaşın doğurmak için en ideal yaş olduğunu savunan sözleri de bu eksende bir zihniyetin de dışavurumu olması bakımından turnusol işlevi görmektedir. İktidara yakın olan yayın organlarının bu tür ifade ve yaklaşımları desteklemesi meselenin derinlikli bir şekilde incelenmesini gerekli kılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"DEVLETİN BİRİNCİL GÖREVİ İSTİSMARIN ÖNÜNE GEÇMEKTİR"

Çocukların istismar edilmesinin önlenmesinin devletin birincil görevi olduğu belirtilirken, bütüncül politikalar uygulanması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda çocuklara yönelik hizmetlerin, ev ve okul gibi ortamların izlenilmesi ve ulaşılabilir başvuru mekanizmalarının etkin hale getirilmesi gerektiği kaydedildi. Önlemleri almayan hükûmet ve ilgili bakanlıkların istismardan sorumlu olduğu ifade edildi. Gerekçede şu ifadeler kullanıldı:

"SİYASİ ERK'İN SORUMLULUĞU VAR"

"Siyasi erkin dolaysız, yargı erkinin ise dolaylı yoldan istismarcılara yönelik koruyucu tavrı; okullarda, öğrenci yurtlarında/evlerinde ve kendi evlerinde cinsel istismara maruz kalan çocukların mağduriyetlerini artırırken, istismara maruz kalmayan çocukları da güvenceden yoksun bırakmaktadır. Cinsel istismar ve tecavüz faillerinin mağdur ile evlenmesi halinde cezai yaptırımın ortadan kaldırılacağına ilişkin bir takım düzenlemeler yıllardır parlamento gündemine sokulmakta, kadın örgütlerinin, muhalefetin ve kamuoyunun dirençli baskısı sonucunda rafa kaldırılmaktadır. Ancak bu meselenin daimi olarak yasama organının önüne getirilmesi açık bir tehlikedir. Bu konuya dair işaret fişeği, yaklaşık 4 yıl evvel, AYM’nin TCK’nin 103 üncü maddesinde yer alan çocuklara istismarı düzenleyen ve bir yaş sınırı aramayan düzenlemenin iptaline ilişkin kararı ile atılmıştır. AYM tarafından verilen bu iptal kararının istismar faillerini koruduğu açıktır. Konuyu ülke gündemine taşıyan Bafra Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili hükmün iptali kararını veren AYM’nin çocuk istismarı konusunda tehlikeli bir yaklaşım sergilemiş ve evrensel hukuk normları ile bağdaşmayan uygulamaları gündeme getirmiş olması; meselenin mahkemeler nezdinde hangi ölçüde algılandığı bakımından da önemlidir. Mahkemelerin erkek egemen bakış açısıyla imza attığı bu tür kararların temelinde, çocuk ve kadınlara yönelik ayrımcılık olduğu son derece açıktır. İktidarın sürekli olarak bu konuyu gündeminde tutması da; çocukların istismara ve mağduriyete açık hale gelmelerine yol açmaktadır. Ensar Vakfında yaşanan elim hadisenin ardından, aileden sorumlu bir bakanın “bir kereden bir şey olmaz” şeklindeki yaklaşımı iktidarın çocuklara olan bakış açısını göstermekte ve büyük bir tehlikeye de işaret etmektedir. Bu yaklaşım, bir kısım insanı çocuk istismarını destekleyen sözler sarf etmek konusunda cesaretlendirmektedir."

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'A SORULAR

Kadın milletvekillerinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede de şu sorular yer aldı:​ Türkiye’nin tarafı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 19 uncu maddesi “Taraf Devletler, çocuğun ana–babasının ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar.” hükmünü amir olup Bakanlığınız çocukların üstün yararını korumak için hangi tedbirleri almaktadır?​Anayasa Mahkemesi kararı, devletin çocuğun maruz kaldığı cinsel istismara dair sorumluluğunu bertaraf etmekte olup, Bakanlığınız bu kararın çocuklar için doğuracağı olası sakıncalara dair hangi önlemleri almıştır/alacaktır?Bakanlığınız, çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarını engelleyecek düzenlemeler yapılması ve bu meseleyle ilgili etkin bir mücadele yürütülmesi amacı ile hangi çalışmaları hayata geçirecektir?Basın yayın organlarında “çocukların evlenebileceği”, “doğum yapabileceği” şeklinde ve çocuğun üstün yararını tehlikeye atan açıklamalara ilişkin Bakanlığınız hukuki süreç başlatmış mıdır?Geçtiğimiz günlerde Akit Tv’de yayınlanan ve çocuğun cinsel istismarını meşru gösteren açıklamalara dair neden hala bir açıklama yapmadınız? Bu programa ve programda yapılan açıklamalara dair hukuki süreç başlatacak mısınız?Son on beş yıl içerisinde kaç çocuk istismara uğramıştır? Yıllara ve şehirlere göre dağılım ne şekildedir?Son on beş yıl içerisinde çocuğa karşı istismardan kaç kişi ceza almıştır, kaçı halihazırda cezaevindedir? Mükerrirlerin sayısına dair bir istatistik mevcut mudur?Bakanlığınız halihazırda kaç istismar davasında müdahildir? Bakanlığınızın dahil olduğu kamu davalarında faillerin etkin bir şekilde yargılandığı ve ceza aldığı vaka sayısı nedir?Bakanlığınız cinsel istismar mağduru olan çocuklara ve ailelerine psikolojik destek sunmakta mıdır?Çocuğa yönelik istismarın önlenmesi için toplumun sizden beklentisi olan bütünlüklü politikaları ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?

Yorumlar
Yükleniyor...
0
.
DOLAR
EURO
STERLIN
ALTIN
BIST

Gelişmelerden Haberdar Olun

@